Prejsť na hlavný obsah

Prehľad

Hlavné mesto: Varšava

Úradné jazyky EÚ: poľština

Členská krajina EÚ: od 1. mája 2004

Mena: poľský zlotý (PLN). Poľsko sa v súčasnosti pripravuje na prijatie eura.

Schengenský priestor: Členská krajina schengenského priestoru od 21. decembra 2007.

Údajezemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Poľsko je parlamentná republika s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – prezidentom. Základom vládnej štruktúry je rada ministrov. Krajina je rozdelená na 16 vojvodstiev, ktoré do veľkej miery odrážajú historické regióny. Správna moc sa na regionálnej úrovni delí medzi vládou menovaného vojvodu, volené miestne zhromaždenie (sejm) a predstaviteľa výkonnej moci voleného miestnym zhromaždením.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Poľska v roku 2020 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (24,9 %), priemysel (24,2 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (15,3 %).

Do krajín EÚ smeruje 74 % poľského vývozu (do Nemecka 29 %, Česka 6 % a Francúzska 5 %), v prípade krajín mimo EÚ smeruje 6 % poľského vývozu do Spojeného kráľovstva a po 3 % do Ruska a Spojených štátov amerických.

Pokiaľ ide o dovoz, 67 % dovozu pochádza z členských štátov EÚ (27 % z Nemecka , 6 % z Holandska a 5 % z Talianska), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 10 % dovozu pochádza z Číny a 4 % z Ruska.

Poľsko v EÚ

Európsky parlament

Poľsko má v Európskom parlamente 52 poslancov. Poslanci EP za Poľsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Poľsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia poľskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Poľska:

júl až december 2011

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Poľským komisárom v Európskej komisii je Janusz Wojciechowski, ktorý je zodpovedný za poľnohospodárstvo.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Poľsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Poľsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore21 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Poľsko má v Európskom výbore regiónov21 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Poľsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Poľska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Poľsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku. 

Údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Poľsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Poľska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Poľsko využíva finančné prostriedky EÚ.