Направо към основното съдържание

Преглед

Столица: Лисабон

Официални езици на ЕС: португалски

Членство в ЕС: от 1 януари 1986 г.

Валута: евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Шенген: член на Шенгенското пространство от 26 март 1995 г.

Данниплощнаселениебрутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по стандарт на покупателна способност (PPS)

Политическа система

Португалия е полупрезидентска република с ръководител на правителството — министър-председател и държавен глава — президент, който има правомощия да назначава министър-председателя и другите членове на правителството. Страната се състои от 308 общини, които от своя страна са разделени на 3092 енории. Освен националното правителство, единствените правно обособени местни административни субекти са общините и енориите.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на португалската икономика през 2020 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (20,8 %), публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (20,7 %) и промишлеността (17,4 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 71 % от износа на Португалия (Испания — 25 %, Франция — 14 % и Германия — 12 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на Обединеното кралство — 6 % и САЩ — 5 %.

75 % от вноса е от страните от ЕС (Испания — 33 %, Германия — 13 %, Франция — 7 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 5 % от вноса е от Китай, а 3 % — от Обединеното кралство.

Португалия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Португалия. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Португалия

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на португалското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на португалските председателства:

януари — юни 1992 г. | януари — юни 2000 г. | юли — декември 2007 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Текущо председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Португалия комисар в Европейската комисия е Елиза Ферейра, която отговаря за сближаването и реформите.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Португалия

Европейски икономически и социален комитет

Португалия има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейския комитет на регионите

Португалия има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Португалия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Португалия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Португалия?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните възможности. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.
Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Португалия

Средствата, които Португалия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Португалия се възползва от финансирането от ЕС.