Gå til hovedindholdet

Oversigt

Hovedstad: Bratislava

Officielt EU-sprog: Slovakisk

EU-medlemskab: siden 1. maj 2004

Valuta: euroen. Medlem af euroområdet siden 1. januar 2009

Medlemskab af Schengenområdet: Medlem af Schengenområdet siden 21. december 2007

NøgletalGeografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Slovakiet er en parlamentarisk demokratisk republik med en regeringschef – premierministeren – som har det meste af den udøvende magt, og et statsoverhoved – præsidenten – som formelt har den udøvende magt, men reelt har meget begrænsede beføjelser. Landet er inddelt i 8 regioner, der hver især er opkaldt efter den største by i regionen. Regionerne har siden 2002 haft et vist selvstyre.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i Slovakiets økonomi i 2020 var industri (24,1 %), engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (18,4 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (16,8 %).

79 % af Slovakiets eksport går til andre EU-lande (22 % til Tyskland, 11 % til Tjekkiet og 8 % til Polen), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA og Storbritannien (4 %) og Kina (3 %).

For importens vedkommende stammer 80 % fra andre EU-lande (20 % fra Tyskland, 18 % fra Tjekkiet og 9 % fra Østrig), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Sydkorea og Kina (4 %) og Rusland (3 %).

Slovakiet i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 14 slovakiske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Slovakiet

Rådet

I EU's Ministerråd, også kaldet Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den slovakiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet for Europa-Kommissionen eller Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for slovakiske formandskaber:

Juli-december 2016

Formandskabet for Rådet

Det nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Slovakiet har udpeget Maroš Šefčovič som medlem af Europa-Kommissionen, og han er i øjeblikket ledende næstformand med ansvar for den europæiske grønne pagt, interinstitutionelle forbindelser og fremsyn.

Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-land, en såkaldt repræsentation.

Kommissionens repræsentation i Slovakiet

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Slovakiet har 9 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Slovakiet har 9 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Slovakiet kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Slovakiets "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Slovakiet?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget, beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi: jo større den er, desto mere betaler landet – og omvendt.

EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed.

Nøgletal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Slovakiet

De penge, som Slovakiet betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Slovakiet.