Skip to main content

Poraba – infografika – besedilo

Odhodki EU za obdobje 2021–2027

Vsi zneski v milijardah EUR (v cenah iz leta 2018) Skupni proračun: 1824,3

 • Večletni finančni okvir (VFO): 1074,3
 • Next Generation EU: 750

Širše upoštevanje podnebja in digitalizacije:

 • Podnebje: cilj 30 % porabe v vseh programih
 • Digitalizacija: prednost pri vseh programih ter 20 % v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost

Enotni trg, inovacije in digitalno: 143,4

 • Raziskave in inovacije: 88,2
 • Evropske strateške naložbe: 35
 • Enotni trg: 5,9
 • Vesolje: 13,4

Kohezija, odpornost in vrednote: 1099,7

 • Regionalni razvoj in kohezija: 290,6
 • Okrevanje in odpornost: 693
 • Vlaganje v ljudi, socialno kohezijo in vrednote: 115,8

Naravni viri in okolje: 373,9

 • Kmetijska in pomorska politika: 350,4
 • Okolje in podnebni ukrepi: 22,8

Migracije in upravljanje meja: 22,7

 • Migracije: 9,8
 • Upravljanje meja: 12,7

Varnost in obramba: 13,2

 • Varnost: 4,1
 • Obramba: 8,5

Sosedstvo in svet: 98,4

 • Zunanji ukrepi: 85,2
 • Predpristopna pomoč: 12,6

Evropska javna uprava: 73,1