Skip to main content

Spending - Infographic - text version

EU's udgifter for 2021-2027

Alle beløb er i milliarder euro (i 2018-priser) Det samlede budget: 1824,3

 • Den flerårige finansielle ramme (FFR): 1074,3
 • NextGenerationEU: 750

Den politiske integration af klimaindsatsen og den digitale indsats:

 • Klima: målet er 30 % af udgifterne på tværs af alle programmer
 • Digitalisering: en prioritet på tværs af alle programmer og 20 % af genopretnings- og resiliensfaciliteten

Det indre marked, innovation og det digitale område: 143,4

 • Forskning og innovation: 88,2
 • Europæiske strategiske investeringer: 35
 • Det indre marked: 5,9
 • Rummet: 13,4

Samhørighed, modstandsdygtighed og værdier: 1099,7

 • Regional udvikling og samhørighed: 290,6
 • Genopretning og modstandsdygtighed: 693
 • Investering i mennesker, social samhørighed og værdier: 115,8

Naturressourcer og miljø: 373,9

 • Landbrugs- og havpolitik: 350,4
 • Miljø- og klimaindsats: 22,8

Migration og grænseforvaltning: 22,7

 • Migration: 9,8
 • Grænseforvaltning: 12,7

Sikkerhed og forsvar: 13,2

 • Sikkerhed: 4,1
 • Forsvar: 8,5

Naboområder og verden: 98,4

 • Foranstaltninger udadtil: 85,2
 • Førtiltrædelsesbistand 12,6

Europæisk offentlig forvaltning 73,1