Skip to main content

Izdevumi - Infografika - teksta versija

ES izdevumi 2021.–2027. g.

Visas summas ir miljardos eiro (2018. g. cenās) Kopējais budžets: 1824,3

 • Daudzgadu finanšu shēma (DFS): 1074,3
 • “NextGenerationEU”: 750

Klimata politikas un digitalizācijas integrēšana:

 • Klimats: mērķis ir 30 % no izdevumiem visās programmās
 • Digitālā joma: prioritāte visās programmās un 20 % no Atveseļošanas un noturības mehānisma

Vienotais tirgus, inovācija un digitālā joma: 143,4

 • Pētniecība un inovācija: 88,2
 • Eiropas stratēģiskās investīcijas: 35
 • Vienotais tirgus: 5,9
 • Kosmoss: 13,4

Kohēzija, noturība un vērtības: 1099,7

 • Reģionālā attīstība un kohēzija: 290,6
 • Atveseļošana un noturība: 693
 • Ieguldījumi cilvēkos, sociālajā kohēzijā un vērtībās: 115,8

Dabas resursi un vide: 373,9

 • Lauksaimniecība un jūrlietu politika: 350,4
 • Vide un klimatrīcība: 22,8

Migrācija un robežu pārvaldība: 22,7

 • Migrācija: 9,8
 • Robežu pārvaldība: 12,7

Drošība un aizsardzība: 13,2

 • Drošība: 4,1
 • Aizsardzība: 8,5

Kaimiņattiecības un pasaule: 98,4

 • Ārējā darbība: 85,2
 • Pirmspievienošanās palīdzība: 12,6

Eiropas publiskā pārvalde: 73,1