Skip to main content

Kulutused – infograafika – tekstiversioon

ELi kulud aastatel 2021–2027

Kõik summad on miljardites eurodes (2018. aasta hindades) Kogueelarve: 1824,3

 • Mitmeaastane finantsraamistik: 1074,3
 • Taasterahastu „NextGenerationEU“: 750

Kliima ja digitaalvaldkonna peavoolustamine:

 • Kliima: eesmärgiks on 30 % kulutustest kõigis programmides
 • Digivaldkond: kõigi programmide prioriteet, hõlmates 20 % taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendist

Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond: 143,4

 • Teadusuuringud ja innovatsioon: 88,2
 • Euroopa strateegilised investeeringud: 35
 • Ühtne turg: 5,9
 • Kosmos: 13,4

Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja väärtused: 1099,7

 • Regionaalareng ja ühtekuuluvus: 290,6
 • Taaste ja vastupidavus: 693
 • Investeerimine inimestesse, sotsiaalsesse ühtekuuluvusse ja väärtustesse: 115,8

Loodusvarad ja keskkond: 373,9

 • Põllumajandus- ja merenduspoliitika: 350,4
 • Keskkonna- ja kliimameetmed: 22,8

Ränne ja piirihaldus: 22,7

 • Ränne: 9,8
 • Piirihaldus: 12,7

Julgeolek ja kaitse: 13,2

 • Julgeolek: 4,1
 • Kaitse: 8,5

Naabrus ja maailm: 98,4

 • Välistegevus: 85,2
 • Ühinemiseelne abi: 12,6

Euroopa avalik haldus: 73,1