Preskoči na glavno vsebino

Proračun EU je namenjen predvsem naložbam. EU v ta namen sprejema dolgoročne načrte odhodkov, znane kot večletni finančni okviri, ki veljajo za obdobje 5–7 let. V dolgoročnem proračunu so določeni prednostna področja in omejitve za proračunsko porabo EU. Trenutni večletni finančni okvir zajema obdobje 2021–2027.

Iz proračuna EU se financirajo številne dejavnosti, od razvoja podeželja in varstva okolja do varovanja zunanjih meja in uveljavljanja človekovih pravic. Proračun skupaj z orodjem NextGenerationEU pomaga gospodarstvom EU, da si opomorejo po krizi zaradi COVID-19. Evropska komisija, Svet EU in Evropski parlament skupaj odločajo o višini proračuna in dodelitvi sredstev. Vendar je Komisija odgovorna za upravljanje proračuna. Evropski parlament vsako leto oceni izvrševanje proračuna za prejšnje leto in se na podlagi priporočila Sveta odloči, ali bo Komisiji podelil „razrešnico“, tj. odobril način izvrševanja proračuna s strani Komisije.  

Upravljanje proračuna EU

V obdobju 2021–2027:

  • bodo nacionalni organi skupaj z Evropsko komisijo upravljali približno tri četrtine proračunskih odhodkov (deljeno upravljanje);
  • bodo Evropska komisija ter njene agencije in delegacije upravljale okrog 18 % proračuna EU (neposredno upravljanje);
  • bodo druge mednarodne organizacije, nacionalne agencije ali nečlanice EU upravljale 8 % proračuna EU (posredno upravljanje);
  • bo za program NextGenerationEU 90 % sredstev usmerjenih prek mehanizma za okrevanje in odpornost, ki se izvaja v okviru neposrednega upravljanja. Mehanizem za okrevanje in odpornost zagotavlja nepovratna sredstva in posojila v podporo reformam in naložbam v državah EU v skupni vrednosti 723,8 milijarde evrov.

Končno odgovornost za izvrševanje proračuna nosi Komisija, ki mora zagotoviti, da je vsak porabljen evro evidentiran in obračunan. Če pride do neupravičenih izplačil, lahko Komisija v sodelovanju z državami članicami izterja denar. Informacije o ukrepih za zagotavljanje preglednosti in zaščito EU so tukaj

Priprava proračuna

O letnem proračunu skupaj odločajo Evropska komisija, Svet EU in Evropski parlament. Evropska komisija predloži osnutek proračuna v obravnavo Svetu in Evropskemu parlamentu. Svet in Parlament lahko osnutek spremenita. Če se Komisija, Svet in Parlament ne strinjajo, morajo doseči kompromis.

V vsakoletnem proračunu se določijo razpoložljivi zneski, ki se lahko porabijo v omejitvah, dogovorjenih vnaprej v večletnem finančnem okviru. Ta omogoča Evropski uniji, da programe financiranja učinkovito načrtuje za več let vnaprej. 

Več o proračunskem postopku EU

Poraba proračunskih sredstev

Proračun EU je razdeljen na približno sedem področij odhodkov

Proračun EU za leto 2023: glavna področja

Trenutno se največji delež proračuna namenja za krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije Evrope. S proračunom za leto 2023 bo EU lahko mobilizirala znatna sredstva, da bi pomagala ublažiti hude posledice ruske vojne agresije proti Ukrajini v sami državi, pa tudi v južnem sosedstvu in državah članicah. S proračunom se bo podprlo tudi trajnostno okrevanje po koronavirusni pandemiji ter ščitilo in ustvarjalo delovna mesta. Velik delež proračuna gre tudi za oblikovanje bolj zelene in odpornejše Evrope, zagotavljanje uspešnega digitalnega prehoda in spodbujanje inovacij. Druga področja odhodkov vključujejo boj proti nezakonitim migracijam, izboljšanje upravljanja meja in izboljšanje varnosti. 

MFF 2021-2027 expenditure

Samo besedilo

Brošura s pregledom zneskov večletnega finančnega okvira, izračunanih v tekočih cenah.

Video gallery