Ugrás a fő tartalomra

Az uniós költségvetés felhasználása

Az uniós költségvetés döntő fontosságú az EU előtt álló kihívások kezeléséhez. Biztosítja, hogy az EU demokratikus, békés, virágzó és versenyképes maradjon. Az EU a költségvetését olyan uniós prioritások és nagy projektek finanszírozására fordítja, amelyeket a legtöbb uniós ország önmagában nem tudna finanszírozni, akár a projekt mérete, akár a határokon átívelő jellege miatt. Az erőforrások összevonása és az egységes fellépés révén az uniós költségvetés erősíti az EU gazdaságát és geopolitikai helyzetét, segíti az egyes tagállamokat, valamint javítja az EU és más országok polgárainak életét. 

Az EU hosszú távú kiadási terveket, ún. többéves pénzügyi kereteket fogad el, amelyek több évre meghatározzák az EU kiadási prioritásait és korlátait. A jelenlegi hosszú távú költségvetés 2021-től 2027-ig tart. 

A hosszú távú költségvetési ciklusokon belül az EU éves költségvetést is készít. Ez tartalmazza az adott költségvetési évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket a hatályos hosszú távú költségvetésben rögzített összeghatárokkal összhangban. 

A Bizottság költségvetési tervezetet terjeszt elő, amelyet aztán az Európai Parlament és a Tanács tárgyal és hagy jóvá. A Bizottság felelős a költségvetési források felhasználásáért, bár azok több mint felét a nemzeti kormányokkal közösen kezeli. 

A Parlament minden évben értékeli, hogyan hajtotta végre a Bizottság az előző évi költségvetést, és a Tanács ajánlása alapján dönt arról, hogy jóváhagyja-e azt. Ez az ún. mentesítési eljárás

A költségvetés megtárgyalása és elfogadása 

Mire használják fel a költségvetési pénzeket?

Az uniós költségvetés munkahelyeket teremt, továbbá olyan projekteket finanszíroz, amelyek javítják az egészségügyet, az oktatást, a közlekedést és az energetikai infrastruktúrát, növelik határaink biztonságát, hozzájárulnak az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, és előmozdítják társadalmaink digitális átállását, csak hogy néhány területet említsünk. 

Az elmúlt években az EU költségvetése az uniós szolidaritás kifejezésre juttatása szempontjából is minden korábbinál fontosabb szerepet játszott, hiszen az EU fő válságreagálási eszközévé vált. Segít kezelni az EU legnagyobb kihívásait, a Covid19-világjárványtól kezdve az Ukrajna elleni orosz invázióig, valamint kulcsfontosságú abban, hogy az EU biztosítani tudja energiafüggetlenségét és ki tudja építeni stratégiai autonómiáját.

A NextGenerationEU helyreállítási alappal együtt a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló költségvetés folyó árakon mintegy 2 billió eurót tesz ki. Az uniós költségvetés kiadásai nagyjából hét terület között oszlanak meg:

 1. Egységes piac, innováció és digitális gazdaság
 2. Kohézió, reziliencia és értékek
 3. Természeti erőforrások és környezet
 4. Migráció és határigazgatás
 5. Biztonság és védelem
 6. Szomszédság és a világ
 7. Európai közigazgatás

A hosszú távú költségvetés sarokszámainak áttekintése 

A 2024. évi költségvetésben meghatározott prioritások és kiadások 

A 2024. évi költségvetés finanszírozza az uniós országok és partnerek legfontosabb helyreállítási szükségleteit, valamint előmozdítja a zöld és digitális átállást, munkahelyeket teremt és erősíti az EU szerepét a globális színtéren.  

Nagyobb összegeket irányoz elő Ukrajna támogatására, elősegíti a kritikus technológiákba és a védelembe történő beruházásokat, forrásokat biztosít a nyugat-balkáni partnerek támogatásához, valamint segíti a természeti katasztrófák által érintett EU-országokat és a humanitárius válságokkal szembesülő országokat világszerte. 

Az uniós források kezelése

A 2021–2027-es időszakban a hosszú távú költségvetés kezelése a következőképpen történik:

 • a költségvetési források 56%-át a nemzeti hatóságok és a Bizottság közösen kezeli („megosztott irányítás”); 
 • a források 37%-át a Bizottság, annak ügynökségei és EU-n kívüli irodái kezelik („közvetlen irányítás”); 
 • a költségvetés 7%-át más nemzetközi szervezetek, nemzeti ügynökségek és nem uniós országok kezelik („közvetett irányítás”); 
 • a NextGenerationEU esetében a források 90%-át, mely összesen 648 milliárd eurót tesz ki, a Bizottság a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközön keresztül, közvetlen irányítás keretében folyósítja.

A költségvetés végrehajtásáért végső soron a Bizottság felel: maradéktalanul gondoskodnia kell a kiadások elkönyveléséről és elszámolásáról. Helytelen kifizetések esetén a Bizottság az érintett uniós tagállamokkal együttműködve visszatérítteti a pénzt. 

Az éves uniós költségvetés a végrehajtás során és azt követően egyaránt – a Bizottság, az Európai Számvevőszék és az Európai Parlament általi – belső és külső ellenőrzések tárgyát képezi. Emellett az Európai Csalás Elleni Hivatal vizsgálatokat végezhet, hogy felderítse az uniós költségvetés csalárd felhasználásának eseteit. 

Az átláthatóság biztosítására és az uniós költségvetés védelmére irányuló intézkedések  

Videotár