Skip to main content
Kopējās ārpolitikas un drošības politikas aģentūra

Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA)

European Defence Agency - Logo

Īss apraksts

  • Uzdevums: EAA atbalsta kooperatīvus projektus Eiropas aizsardzības jomā un ir diskusiju telpa Eiropas aizsardzības ministru diskusijām.
  • Izpilddirektors: Jirži Šedivijs
  • Dalībnieki: 26 ES dalībvalstis (izņemot Dāniju)
  • Dibināšanas gads: 2004
  • Darbinieku skaits: 140
  • Atrašanās vieta: Brisele (Beļģija)
  • Vietne: EAA

Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA) tika izveidota 2004. gadā. Tā palīdz 26 dalībvalstīm (visām ES valstīm, izņemot Dāniju) attīstīt to militāros resursus.

Tā sekmē sadarbību, sāk jaunas iniciatīvas un ierosina risinājumus, kas uzlabo aizsardzības spējas. Tā arī palīdz dalībvalstīm, kuras to vēlas, pilnveidot savstarpējās aizsardzības spējas.

EAA ir galvenais starpnieks tādu spēju attīstīšanā, kuras ir ES kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) pamatā.

Aģentūras mītnes vieta ir Brisele, un tajā strādā apmēram 140 darbinieki Žuzepa Borela vadībā. Viņš ir Eiropas Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks.

Ko pārzina aģentūra

EAA palīdz 26 dalībvalstīm — visām ES valstīm, izņemot Dāniju, — uzlabot to aizsardzības spējas, pateicoties Eiropas sadarbībai.

Tā darbojas kā katalizators un starpnieks aizsardzības ministrijām, kuras ir gatavas strādāt kopīgos sadarbības projektos aizsardzības spēju jomās.

Aģentūra ir sadarbības centrs Eiropas aizsardzības jomā. Tās ekspertu zināšanas un tīkli ļauj īstenot plaša spektra darbības šajā jomā, jo īpaši šādas:

  • prasību harmonizēšana operatīvo spēju sniegšanai;
  • zinātniskie pētījumi un inovācija tehnoloģisko demonstrācijas projektu izstrādei;
  • apmācība un mācības, kuru mērķis ir atbalstīt kopējās drošības un aizsardzības politikas darbības.

Aģentūra strādā pie tā, lai nostiprinātu Eiropas aizsardzības nozari, un rīkojas kā starpnieks starp ieinteresētajām valstīm dalībvalstu militārās politikas jomā un tādās ES politikas jomās, kura ietekmē aizsardzību.

2017. gada maijā dalībvalstis vienojās nostiprināt aģentūras misiju, cita starpā uzticot tai ES finansētu, ar aizsardzību saistītu darbību centrālā operatora lomu.

Ieguvēji

Aģentūras elastīgā pieeja dod ES dalībvalstīm (ES–27, izņemot Dāniju) iespēju par piedalīšanos lemt saskaņā ar savām nacionālajām aizsardzības vajadzībām.

Aģentūra palīdz Eiropas aizsardzības ministrijām pārvarēt nepilnības aizsardzības spēju un apmācības jomā.

EAA ir arī noslēgusi nolīgumus ar dažām ārpussavienības valstīm (Norvēģiju, Serbiju, Šveici un Ukrainu).

Kontaktinformācija

Nosaukums
Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA)
Tīmekļvietne
https://www.eda.europa.eu/
Tālruņa numurs
+32 2 504 28 00
Faksa numurs
+32 2 504 28 15
Pasta adrese
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Beļģija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi