Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Decentralizirana agencija

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Logo of European Food Safety Authority

Pregled

 • Uloga: pruža znanstvene savjete i informira o postojećim i novim rizicima povezanima s prehrambenim lancem
 • Direktor: Bernhard Url
 • Godina osnivanja: 2002.
 • Broj zaposlenika: 435
 • Sjedište: Parma (Italija)
 • Web-mjesto:EFSA 

Čime se EFSA bavi?

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) pruža neovisne znanstvene savjete o rizicima povezanima s hranom.

EFSA daje savjete o postojećim i novim rizicima povezanima s hranom. Ti se savjeti uzimaju u obzir prilikom donošenja europskih propisa, pravila te prilikom donošenja politika, čime se pomaže u zaštiti potrošača od rizika u prehrambenom lancu. U njezinoj su nadležnosti:

 • sigurnost hrane i hrane za životinje
 • prehrana
 • zdravlje i dobrobit životinja
 • zaštita biljaka
 • zdravlje biljaka.

Aktivnosti EFSA-e uključuju:

 • prikupljanje znanstvenih podataka i stručnih znanja
 • pružanje neovisnih, najnovijihznanstvenih savjeta o pitanjima sigurnosti hrane
 • informiranje javnosti o njezinu znanstvenom radu
 • suradnju s državama članicama EU-a, međunarodnim tijelima i ostalim dionicima
 • jačanje povjerenja u EU-ov sustav sigurnosti hrane pružanjem pouzdanih savjeta.

Tko ima korist od toga?

 • europski potrošači koji su među najzaštićenijima i najinformiranijima u svijetu kad je riječ o rizicima u prehrambenom lancu  
 • institucije EU-a i nacionalne vlade koje su zadužene za pitanja javnog zdravlja i odobravanje upotrebe hrane i hrane za životinje.

Vidi također

vijesti iz EFSA-e 

događaji i sastanci EFSA-e 

centar za medije 

EFSA Journal 

dokumenti i publikacije EFSA-e 

mogućnosti zapošljavanja 

znanstveni postupak EFSA-e (vodič kroz svaki korak)

Kontakt

Ime
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
Internetska stranica
https://www.efsa.europa.eu/en
Broj telefona
+39 0521 036 111
Broj telefaksa
+39 0521 036 110
Poštanska adresa
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italija
Društvene mreže