Skip to main content
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

Logo of European Institute for Gender Equality

Ülevaade

Tegevus

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) on ELi amet, mis tegutseb selle nimel, et edendada ELis ja mujal maailmas soolist võrdõiguslikkust. Sel eesmärgil pakub see uuringuid, andmeid ja häid tavasid järgmiselt:

  • korraldab uuringuid ja kogub statistikat soolise võrdõiguslikkuse kohta ELis;
  • jälgib, kuidas EL täidab soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas oma rahvusvahelisi kohustusi, mida teatakse kui Pekingi tegevusprogrammi, ning esitab selle kohta igal aastal eduaruande;
  • teeb tööd naistevastase vägivalla peatamiseks ja koordineerib valge lindi Euroopa kampaaniat, et kaasata mehi oma tegevusse;
  • jagab oma teadmisi ja veebiressursse ning toetab ELi institutsioone, ELi liikmesriike ja paljude eri valdkondade huvirühmasid nende jõupingutustes soolise ebavõrdsuse vastu võitlemisel Euroopas ja mujal.

EIGE pakutav hõlmab järgmist:

  • teadmuskeskus: moodustab 500 000 dokumendist koosneva e-raamatukogu, kus leidub väljaandeid, mida muudes avalikes raamatukogudes ei ole.

Kes saab kasu?

Soolise võrdõiguslikkuse alane Euroopa teadmuskeskus EIGE:

  • aitab ELi institutsioonidel ja ELi liikmesriikidel teha põhjendatud ja tõenduspõhiseid otsuseid, mille puhul võetakse arvesse soolist aspekti;
  • koondab soolise võrdõiguslikkuse alast teavet kodanikuühiskonna organisatsioonide, teadusringkondade, rahvusvaheliste organisatsioonide ja sotsiaalpartnerite jaoks;
  • pakub inspiratsiooni kõigile soolisest võrdõiguslikkusest huvitatutele.

Vaata ka …

EIGE uudised ja üritused

EuroGender – veebipõhine koostöö- ja konsultatsioonikeskus

EIGE vabad töökohad

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
Veebisait
https://eige.europa.eu/et/in-brief
E-post
Telefoninumber
+370 5 215 7400
Postiaadress
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Leedu
Sotsiaalmeedia