Skip to main content
EU’s interinstitutionelle tjeneste

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

European Personnel Selection Office - Logo

Overblik

 • Rolle: Organiserer udvælgelsesprøver af høj kvalitet i forbindelse med udvælgelse af personale til EU's institutioner, organer og agenturer
 • Direktør: Minna Vuorio
 • Etableret i: 2002
 • Antal ansatte: 127
 • Beliggenhed: Bruxelles (med et kontor i Luxembourg)
 • Websted:Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor

EPSO's opgaver

EPSO organiserer åbne udvælgelsesprøver i forbindelse med rekruttering af ansøgere til EU's institutioner, organer og agenturer såsom:

 • Europa-Parlamentet
 • Rådet for Den Europæiske Union
 • Europa-Kommissionen
 • Den Europæiske Unions Domstol
 • Den Europæiske Revisionsret
 • EU-Udenrigstjenesten
 • Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
 • Det Europæiske Regionsudvalg
 • Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
 • Den Europæiske Ombudsmand.

EPSO behandler omkring 45.000 ansøgninger årligt til omkring 800 permanente stillinger. Endvidere administrerer EPSO en database med over 70.000 registrerede ansøgere til omkring 600 kontraktstillinger årligt.

EPSO deler ofte bedste praksis med internationale organisationer som f.eks. FN, NATO og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

Hvem har gavn af EPSO's aktiviteter?

De, der først og fremmest har gavn af EPSO's arbejde, er EU's rekrutteringstjenester og ansøgerne til stillinger i EU's institutioner, organer og agenturer. De nyder godt af EPSO's fair, gennemsigtige og effektive udvælgelsesprocedurer, der giver EU's institutioner, organer og agenturer mulighed for at rekruttere den rette person til den rette stilling på det rette tidspunkt.

Det er mere effektivt og omkostningsbesparende at have ét samlet kontor til ansættelse af personale, end at de enkelte EU-institutioner, -organer og -agenturer selv skal organisere deres udvælgelsesprocesser og -prøver.

Læs mere

Jobs i EU's institutioner og agenturer

Praktikophold i EU's institutioner og agenturer

Kontakt

Navn
Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)
Websted
https://epso.europa.eu/da
Telefonnummer
+ 32 (0) 2 299 11 11
Postadresse
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles, Belgien
Sociale medier