Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
European Ombudsman

Prehľad

 • Úloha: vyšetruje sťažnosti občanov na administratívne postupy inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ
 • Ombudsman: Emily O’Reillyová
 • Rok vzniku: 1995
 • Sídlo: Štrasburg (Francúzsko)
 • Webové sídlo: Európsky ombudsman

Európsky ombudsman prešetruje sťažnosti týkajúce sa nesprávneho administratívneho postupu zo strany inštitúcií a iných orgánov EÚ. Sťažnosti môžu podať jednotliví občania, osoby s pobytom v krajinách EÚ alebo združenia či podniky so sídlom v EÚ.

Čo robí ombudsman?

Ombudsman vyšetruje rôzne druhy nesprávneho administratívneho postupu, napríklad:

 • nekalé konanie,
 • diskrimináciu,
 • zneužívanie právomoci,
 • nedostatočné informovanie alebo neposkytnutie informácií,
 • zbytočné prieťahy,
 • nesprávne postupy.

Ako sa vyberá ombudsman?

Európsky parlament volí ombudsmana na obnoviteľné obdobie piatich rokov. Toto je jedna z prvých úloh každého nového Parlamentu.

Ako pracuje ombudsman?

Ombudsman uskutočňuje vyšetrovanie buď na základe sťažnosti alebo z vlastnej iniciatívy. Ide o nestranný orgán, ktorý nepodlieha nijakej vláde ani inej organizácii. Vypracúva výročnú správu o činnosti pre Európsky parlament.

Ombudsman môže vyriešiť váš problém jednoducho tým, že informuje príslušnú inštitúciu. Ak sú potrebné ďalšie kroky, vynaloží nevyhnutné úsilie na dosiahnutie priateľského riešenia, ktoré pohne vec správnym smerom. V prípade neúspešného výsledku tohto postupu môže ombudsman pripraviť odporúčania pre príslušnú inštitúciu. Ak ich táto inštitúcia neprijme, ombudsman môže vypracovať osobitnú správu určenú Európskemu parlamentu, ktorý musí prijať primerané opatrenia.

Ombudsman a vy

Ak nie ste spokojní s administratívnym postupom inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry EÚ, v prvom rade by ste sa mali obrátiť na predmetný orgán a požiadať ho o nápravu situácie. Ak toto riešenie zlyhá, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na európskeho ombudsmana.

Svoju sťažnosť musíte podať do dvoch rokov odo dňa zistenia nesprávneho úradného postupu. Nezabudnite uviesť kto ste, na ktorú inštitúciu alebo orgán podávate sťažnosť a prečo. Môžete žiadať, aby sťažnosť ostala dôverná.

V prípade, že sa ombudsman nemôže zaoberať vašou sťažnosťou, budete informovaní o iných orgánoch, ktoré by vám mohli pomôcť.

Klikni tiež na...

Môže vám pomôcť ombudsman?

Podanie sťažnosti

Publikácie

Ombudsmani v jednotlivých krajinách

Pracovné miesta

Kto je kto

Kontakt

Meno/Názov
Európsky ombudsman
Webové sídlo
https://www.ombudsman.europa.eu/sk/home/
Telefónne číslo
+33 3 88 17 23 13
Faxové číslo
+33 3 88 17 90 62
Poštová adresa
1 avenue du Président Robert Schuman, 67001 Strasbourg CS 30403, Francúzsko
Sociálne médiá