Skip to main content
Single Resolution Board

Ülevaade

 • Ülesanded: tagada maksejõuetusohus olevate pankade korrakohane kriisilahendus, millel oleks minimaalne mõju reaalmajandusele ning pangandusliidus osalevate ELi liikmesriikide ja muude riikide rahandusele
 • Eesistuja: Elke König
 • Partnerid: Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank, riiklikud kriisilahendusasutused, Euroopa Pangandusjärelevalve
 • Asutatud: jaanuaris 2015
 • Töötajate arv: Ikka veel käivitamisetapis (Eesmärk: maksimaalselt 300 töötajat 2017. aasta alguseks)
 • Asukoht: Brüssel (Belgia)
 • Veebisait: Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Ühtne Kriisilahendusnõukogu on uus Euroopa pangandusliidu kriisilahendusasutus. See on oluline pangandusliidu ja selle ühtse kriisilahenduskorra element. Ühtse Kriisilahendusnõukogu ülesandeks on tagada maksejõuetusohus olevate pankade korrakohane kriisilahendus, millel oleks minimaalne mõju reaalmajandusele ning pangandusliidus osalevate ELi liikmesriikide ja muude riikide rahandusele.

Tegevusvaldkonnad

Selle peamised ülesanded on järgmised:

 • kehtestada üksuste kriisilahenduseks ühtsed eeskirjad ja menetlused;
 • võtta pangandusliidu raames vastu kriisilahendusalaseid otsuseid standardmenetluse kohaselt – see aitab säilitada turu usaldust;
 • luua usaldusväärsed ja teostatavad kriisilahenduse menetlused;
 • kõrvaldada kriisilahenduse takistused, et muuta Euroopa pangandussüsteem turvalisemaks;
 • hoida kriisilahenduse kulud võimalikult väikesed ja vältida väärtuse hävitamist, välja arvatud juhul, kui see on vajalik kriisilahenduse eesmärkide saavutamiseks;
 • pakkuda olulisi eeliseid maksumaksjatele, pankadele ja hoiuste omanikele;
 • edendada kogu ELis rahalist ja majanduslikku stabiilsust.

Kasusaajad

Ühtne Kriisilahendusnõukogu saab tegutseda kiiresti, asjakohaselt ja proportsionaalselt, et kehtestada maksevõime taastamise ja kriisilahenduskord euroala pankadele. Eesmärk on vältida päästeabi vajadust tulevikus ning asetada kriisilahendusega kaasnev vastutus pankadele, minimeerides maksumaksjate ja reaalmajanduse kulusid.

Vaata ka …

Ühtse Kriisilahendusnõukogu töökohad

Pangandusliit 

Ühtne kriisilahenduskord 

Kontaktandmed

Nimi
Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB)
Veebisait
http://srb.europa.eu/
Postiaadress
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgia
Sotsiaalmeedia