Skip to main content
Aġenzija deċentralizzataCdT

Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)

Translation Centre for the Bodies of the European Union

Ħarsa ġenerali

Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni jipprovdi traduzzjoni u servizzi lingwistiċi relatati għall-aġenziji, il-korpi u l-istituzzjonijiet tal-UE madwar l-Ewropa u jaħdem flimkien mas-servizzi l-oħrajn tat-traduzzjoni tal-UE.

X’jagħmel

Jipprovdi servizzi ta' lingwa lill-aġenziji u l-korpi speċjalizzati tal-UE, speċjalment:

 • it-traduzzjoni, inkluża t-traduzzjoni awtomatika segwita minn editjar sħiħ u ħafif wara l-editjar
 • ir-reviżjoni
 • l-editjar
 • ix-xogħol ta' terminoloġija
 • is-sottotitoli ta' videos
 • it-traskrizzjoni
 • il-konsulenza lingwistika.

Iċ-Ċentru jgħin ukoll lis-servizzi tat-traduzzjoni tal-istituzzjonijiet u l-korpi l-oħrajn tal-UE meta jkollhom ammont partikolarment kbir ta' xogħol, u bi proġetti speċjali.

U jaħdem mas-servizzi tat-traduzzjoni tal-UE l-oħrajn fil-Kumitat Interistituzzjonali għat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni biex:

 • il-metodi u l-għodod ta’ ħidma jsiru aktar effiċjenti
 • ikun hemm konformità bejniethom tal-proċeduri differenti tas-servizzi tat-traduzzjoni tal-UE
 • isir tfaddil kumplessiv tat-traduzzjoni fl-UE
 • ikun hemm kooperazzjoni fuq proġetti ta' skala kbira, bħall-IATE, il-bażi ta' data tat-terminoloġija tal-UE

Fl-aħħarnett, iċ-Ċentru jgħin fl-implimentazzjoni tal-qasam strateġiku tal-UE għall-multilingwiżmu li għandu l-għan li jtejjeb il-ħiliet lingwistiċi taċ-ċittadini.

Kif jaħdem

 • Is-70 korp tal-klijenti taċ-Ċentru jordnaw xogħolhom permezz ta’ portal online apposta u jiġu fatturati għas-servizzi pprovduti.
 • Minħabba l-varjetà ta' oqsma koperti mill-aġenziji tal-UE, iċ-Ċentru jittratta numru kbir ta' testi speċjalizzati f'medda wiesgħa ta' lingwi tal-UE u mhux tal-UE.
 • Iċ-Ċentru jibgħat ukoll xogħol barra lil eluf ta' tradutturi freelance li x-xogħol tagħhom imbagħad jiġi ċċekkjat mil-lingwisti taċ-Ċentru qabel jintbagħat lill-klijent.

Aktar Informazzjoni

Pubblikazzjonijiet

Strateġija taċ-Ċentru

Rapporti ta’ attività u programmi ta’ ħidma

Opportunitajiet għall-karriera

Sejħiet għall-offerti

Kuntatt

Isem
Ċentru tat-Traduzzjoni għall-korpi tal-Unjoni Ewropea
Sit web
https://cdt.europa.eu/mt
Numru tat-telefown
+352 421 71 11
Numru tal-faks
+352 421 71 12 20
Indirizz postali
Bâtiment Technopolis Gasperich, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Luxembourg
Media soċjali