Skip to main content

Pregled

Glavni grad: Bruxelles

Službeni jezici EU-a: nizozemski, francuski i njemački

Država članica EU-a: od 1. siječnja 1958.

Valuta: euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Schengensko područje: članica schengenskog područja od 26. ožujka 1995.

Brojkepovršinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Belgija je federativna ustavna monarhija u kojoj je kralj na čelu države, a premijer na čelu vlade u višestranačkom sustavu. Ovlasti za donošenje odluka nisu centralizirane, nego podijeljene među tri razine vlasti: savezne vlade, tri jezične zajednice (flamanske, francuske i njemačke) i tri regije (Flandrije, glavnog grada Bruxellesa i Valonije). S pravne strane one su sve ravnopravne, ali imaju ovlasti i odgovornosti u različitim područjima. Bruxelles je, zajedno s Luxembourgom i Strasbourgom, jedno od tri službena sjedišta europskih institucija.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori belgijskoga gospodarstva 2020. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (22,0 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (17,7 %) te industrija (16,4 %).

U zemlje EU-a odlazi 65 % belgijskog izvoza (od čega 17 % u Njemačku, 14 % u Francusku te 12 % u Nizozemsku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 8 % izvozi se u Ujedinjenu Kraljevinu i 7 % u SAD.

Kad je riječ o uvozu, 62 % činio je uvoz iz država članica EU-a (od čega 17 % iz Nizozemske, 14 % iz Njemačke i 10 % iz Francuske). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 7 % uvozi se iz SAD-a, a 5 % iz Kine.

Belgija u EU-u

Europski parlament

Belgija ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Belgiji

Vijeće Europske unije

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici belgijske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi belgijskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 1958. | siječanj – lipanj 1961. | siječanj – lipanj 1964. | siječanj – lipanj 1967. | siječanj – lipanj 1970. | siječanj – lipanj 1973. | srpanj – prosinac 1977. | siječanj – lipanj 1982. | siječanj – lipanj 1987. | srpanj – prosinac 1993. | srpanj – prosinac 2001. | srpanj – prosinac 2010.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Didier Reynders povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Belgija, a nadležan je za pravosuđe.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Belgiji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Belgija ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Belgija ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Belgija komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća belgijskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Belgija plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Belgiji financira EU

Novcem koji Belgija uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Belgiju.