Skip to main content

Īss apraksts

Galvaspilsēta: Zagreba

ES oficiālā(-s) valoda(-s): horvātu

ES dalībvalsts: kopš 2013. gada 1. jūlija

Valūta: Horvātijas kuna (HRK). Horvātija ir apņēmusies ieviest eiro, tiklīdz izpildīs attiecīgos kritērijus.

Šengena: Horvātija nav Šengenas zonā

Skaitļi: platībaiedzīvotāju skaitsiekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

Valsts iekārta

Horvātija ir parlamentāra republika, kurā valdības vadītājs ir ministru prezidents un valsts galva – prezidents. Viņi pārstāv izpildvaru un valsti iekšzemē un ārzemēs. Pārvaldes struktūra ir veidota, nošķirot likumdošanas, izpildvaras un tiesu varas funkcijas. Likumdevējs ir Horvātijas parlaments, kas uzrauga arī izpildvaru. Tā deputāti ir ievēlēti uz 4 gadiem.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Svarīgākās Horvātijas ekonomikas nozares 2018. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (23,1 %), rūpniecība (20,4 %), kā arī valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (15,5 %).

68 % no Horvātijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (Itālijā 14 %, Vācijā 13 % un Slovēnijā 11 %), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir Bosnija un Hercegovina (9 %) un Serbija (4 %).

78 % importa ir no ES dalībvalstīm (15 % no Vācijas, 13 % no Itālijas un 11 % no Slovēnijas), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Bosnija un Hercegovina un Ķīna (3 % no katras).

Horvātija Eiropas Savienībā

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 12 deputāti no Horvātijas. Uzziniet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Horvātijā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Horvātijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs, atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

ES Padomei nav pastāvīga vienpersoniska priekšsēdētāja (kāds ir, piemēram, Komisijai vai Parlamentam). Padomes prezidentūru, kas ilgst 6 mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo 6 mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Horvātijas prezidentūras laikposms:

2020. gada janvāris – jūnijs.

ES Padomes prezidentūra

Pašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Horvātijā Eiropas Komisijas komisāres amatam tika izraudzīta Dubravka Šuica. Viņas kā Komisijas priekšsēdētājas vietnieces pārziņā ir demokrātija un demogrāfija.

Komisijai katrā ES valstī ir savs vietējais birojs jeb tā sauktā pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Horvātijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Horvātijai ir 9 pārstāvjiEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Horvātijai ir 9 pārstāvjiEiropas Reģionu komitejā – ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā

Horvātijas pastāvīgā pārstāvniecība, kas atrodas Briselē, nodrošina saikni starp Horvātiju un ES iestādēm. Tā ir kā Horvātijas vēstniecība ES, kuras galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt savas valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kādas ir Horvātijas iemaksātās un saņemtās summas?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi, atkarībā no tās līdzekļiem. Jo lielāka kādas valsts ekonomika, jo apjomīgāka ir tās iemaksa, un otrādi.
ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; ar to drīzāk tiek lūkots apmierināt visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības. 

Dati par Horvātiju:

  • ES kopējie izdevumi Horvātijā — 1,120 miljardi eiro
    (t.i. 2,22 % no Horvātijas ekonomikas)
  • Kopējā iemaksa ES budžetā — 0,451 miljardi eiro
    (t.i. 0,89 % no Horvātijas ekonomikas)

Vairāk datu par budžetu, ES ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Horvātijā 

Lasiet vēl par to, kā Horvātija izmanto ES finansējumu.