Glavni sadržaj

Pregled

Glavni grad: Prag

Službeni jezik EU-a: češki

Država članica EU-a: od 1. svibnja 2004.

Valuta: češka kruna (CZK). Češka se trenutačno priprema za uvođenje eura.

Schengensko područje: članica schengenskog područja od 21. prosinca 2007.

Brojkepovršinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Češka je parlamentarna republika, kojoj je na čelu vlade premijer, a na čelu države predsjednik. Zemlja je nastala 1993., nakon podjele Čehoslovačke na Češku i Slovačku. Danas je podijeljena u 14 regija, uključujući glavni grad Prag.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori češkoga gospodarstva 2020. bili su industrija (28,1 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (17,5 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (16,8 %).

U zemlje EU-a odlazi 80 % češkog izvoza (od čega 33 % u Njemačku, 8 % u Slovačku i 6 % u Poljsku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 2 % izvozi se u SAD.

Kad je riječ o uvozu, 73 % činio je uvoz iz država članica EU-a (28 % iz Njemačke, 9 % iz Poljske i 7 % iz Nizozemske). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 11 % uvozi se iz Kine te po 2 % iz SAD-a i Rusije.

Češka u EU-u

Europski parlament

Češka ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Češkoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici češke vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi češkog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2009. | srpanj – prosinac 2022.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Vĕra Jourová povjerenica je i potpredsjednica Europske komisije koju je nominirala Češka, a nadležna je za vrijednosti i transparentnost.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Češkoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Češka ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Češka ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Češka komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća češkog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Češka plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Češkoj financira EU

Novcem koji Češka uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Češku.