Skip to main content

Overview

Glavni grad: Prag

Službeni jezik/jezici EU-a: češki

Država članica EU-a: od 1. svibnja 2004.

Valuta: češka kruna (CZK). Češka se priprema za uvođenje eura.

Schengen: članica schengenskog prostora od 21. prosinca 2007.

Brojke: površinastanovništvobruto domaći proizvod (BDP) per capita mjeren paritetima kupovne moći (KPM)

Politički sustav

Češka je parlamentarna republika s predsjednikom vlade – premijerom – i čelnikom države – predsjednikom. Zemlja je nastala 1993., nakon podjele Čehoslovačke na Češku i Slovačku. Danas je podijeljena u 14 regija, uključujući glavni grad Prag.

Lokacija na zemljovidu EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori češkoga gospodarstva 2018. bili su industrija (30,2 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (19,2 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (15,5 %).

U zemlje EU-a odlazi 84 % češkog izvoza (od čega 32 % u Njemačku, 8 % u Slovačku i 6 % u Poljsku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, po 2 % odlazi u SAD i Rusiju.

Kad je riječ o uvozu, 76 % činio je uvoz iz država članica EU-a (29 % iz Njemačke, 9 % iz Poljske i 6 % iz Slovačke). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 8 % dolazi iz Kine, a 2 % iz SAD-a.

Češka u EU-u

Europski parlament

Češka ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Češkoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici iz češke vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je zemlja koja predsjeda Vijećem. Zemlje koje predsjedaju Vijećem izmjenjuju se svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi češkog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2009.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Vĕra Jourová povjerenica je i potpredsjednica Europske komisije koju je nominirala Češka, a nadležna je za vrijednosti i transparentnost.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Češkoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Češka ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Češka ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Češka komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća češkog „veleposlanstva pri EU-u” osigurati što djelotvornije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Češka plaća i prima?

Iznos koji svaka od zemalja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima svaka zemlja raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Podaci za Češku za 2018:

  • Ukupna potrošnja EU-a u Češkoj: 4,123 milijarde EUR
    (2,10 % gospodarstva Češke)
  • Ukupni doprinos proračunu EU-a: 1,720 milijardi EUR
    (0,88 % gospodarstva Češke)

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Češkoj financira EU

Novcem koji Češka uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim zemljama EU-a, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Saznajte više o tome kako financiranje EU-a koristi Češkoj.