Direct la conținutul principal

Prezentare generală

Capitala: Amsterdam

Limba oficială în UE: neerladeza

Stat membru al UE de la: 1 ianuarie 1958

Moneda: euro. Stat membru al zonei euro de la 1 ianuarie 1999

Spațiul Schengen: Stat membru al spațiului Schengen de la 26 martie 1995

CifreSuprafațăPopulațieProdusul intern brut (PIB) pe cap de locuitor, în standardul puterii de cumpărare (SPC)

Sistem politic

Țările de Jos sunt o monarhie parlamentară constituțională cu un șef de guvern (primul ministru) și un șef de stat (monarhul). Puterea executivă aparține unui consiliu de miniștri. Țara este formată din 12 provincii și 388 de municipalități. De asemenea, are 22 de districte hidrografice guvernate de un comitet executiv care ia deciziile legate de gestionarea apelor. Țările de Jos dețin, de asemenea, 6 țări și teritorii de peste mări, în Caraibe. Aceste teritorii nu fac parte din UE.

Localizare pe harta UE

Comerț și economie

În 2020, cele mai importante sectoare ale economiei Țărilor de Jos erau: administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (21,7 %); comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile, serviciile de cazare și alimentație publică (20,4 %) și activitățile specializate, științifice și tehnice, serviciile administrative și de sprijin (14,7 %).

66 % din exporturile Țărilor de Jos se efectuează în UE (Germania 23 %, Belgia 10 % și Franța 9 %). În afara UE, 8 % din exporturi se realizează către Statele Unite și 4 % către Regatul Unit.

Importurile Țărilor de Jos provin în proporție de 42 % din celelalte state membre ale UE (Germania 15 % și Belgia 8 %). Printre importurile din afara UE, se remarcă cele din China (17 %) și din Statele Unite (8 %).

Țările de Jos și UE

Parlamentul European

Parlamentul European are 29 de membri din Țările de Jos. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de legătură al Parlamentului European în Țările de Jos

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului olandez participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE le-a revenit Țărilor de Jos în perioadele:

iulie - decembrie 1960 | iulie - decembrie 1963 | iulie - decembrie 1966 | iulie - decembrie 1969 | iulie - decembrie 1972 | iulie - decembrie 1976 | ianuarie - iunie 1981 | ianuarie - iunie 1986 | iulie - decembrie 1991 | ianuarie - iunie 1997 | iulie - decembrie 2004 | ianuarie - iunie 2016

Președinția Consiliului UE

Actuala președinție a Consiliului UE

Comisia Europeană

Comisarul desemnat de Țările de Jos în cadrul Comisiei Europene este Wopke Hoekstra, având ca portofoliu acțiunile climatice.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei în Țările de Jos

Comitetul Economic și Social European

Țările de Jos au 12 reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor

Țările de Jos au 12 reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism consultativ este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Țările de Jos și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Țărilor de Jos – principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Cu cât contribuie și cât primesc Țările de Jos?

Contribuția financiară a fiecărei țări din UE la bugetul Uniunii este calculată în mod echitabil, în funcție de mijloacele de care aceasta dispune. Cu cât este mai importantă economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa.
Bugetul UE nu este menit să redistribuie bogăția, ci să răspundă nevoilor tuturor cetățenilor europeni. 

Cifre privind bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Țările de Jos

Sumele cu care contribuie Țările de Jos la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, granturi pentru cercetători, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Țările de Jos.