Skip to main content

Ülevaade

Pealinn: Varssavi

ELi ametlik(ud) keel(ed): poola keel

ELi liikmesriik: alates 1. maist 2004

Rahaühik: Poola zlott (PLN). Poola valmistub praegu euro kasutuselevõtuks.

SchengenSchengeni ala liige alates 21. detsembrist 2007

Arvandmedpindala – rahvaarv – SKP elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)

Poliitiline süsteem

Poola on parlamentaarne vabariik, mille riigipeaks on president ja mille valitsuse eesotsas on peaminister. Valitsuse struktuuri keskmes on ministrite nõukogu. Riik on jagatud 16 vojevoodkonnaks, mis põhinevad suures osas riigi ajaloolistel piirkondadel. Haldusjuhtimine vojevoodkonna tasandil on toimub valitsuse määratud kuberneri, rahva valitud piirkondliku omavalitsuse ja piirkondliku omavalitsuse valitud esimehe koostöös.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

2020. aastal olid Poola majanduse olulisimad sektorid hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (24,9%), tööstus (24,2%) ning avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ning sotsiaalhoolekanne (15,3%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Poola ekspordist 74% (Saksamaa 29%, Tšehhi 6% ja Prantsusmaa 5%), ELi-välisest ekspordist läheb 6% Ühendkuningriiki ning 3% Venemaale ja Ameerika Ühendriikidesse.

67% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 27%, Madalmaad 6% ja Itaalia 5%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 10% Hiinast ja 4% Venemaalt.

Poola ELis

Euroopa Parlament

Poolast on Euroopa Parlamenti valitud 52 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Poolas

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Poola valitsuse esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Poola eesistumise perioodid:

juuli–detsember 2011

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogu praegune eesistujariik

Euroopa Komisjon

Poola poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Janusz Wojciechowski, kelle vastutusalaks on põllumajandus.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Poolas

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Poolal on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees21 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Poolal on Regioonide Komitees21 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Poola suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Poola nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksab ja saab Poola?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.
ELi eelarvega ei püüta rikkust ümber jagada, vaid keskendutakse pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna. 

Arvandmed ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Poolas

Rahalised vahendid, mida Poola maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Poolale kasulikud on.