Skip to main content

Declarația de confidențialitate Europe Direct privind protecția datelor

Operațiunea de prelucrare: Centrul de contact Europe Direct (CCED)

Operatorul de date: Direcția Generală Comunicare Strategie și comunicare instituțională Unitatea „Relații interinstituționale, contracte cu întreprinderi și CCED”

Referința înregistrării: DPR-EC-00080

Introducere

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) este dedicată principiului respectării și protejării dreptului dumneavoastră la viață privată. Comisia colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date (de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001).

Prezenta declarație de confidențialitate explică de ce vă prelucrăm datele personale, cum colectăm, procesăm și protejăm toate datele personale furnizate, cum utilizăm informațiile și ce drepturi aveți în raport cu datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, aceasta precizează datele de contact ale operatorului de date responsabil pe care îl puteți contacta pentru a vă exercita drepturile, ale responsabilului cu protecția datelor și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Mai jos sunt prezentate informații privind prelucrarea datelor de către serviciul gratuit de informare „Centrul de contact Europa Direct”, administrat de Direcția Generală Comunicare din cadrul Comisiei Europene (unitatea „Relații interinstituționale, contracte cu întreprinderi și CCED”).

De ce și cum vă prelucrăm datele personale?

Unitatea „Relații interinstituționale, contracte cu întreprinderi și CCED” (denumită în continuare „operatorul”) colectează și utilizează informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă pune la dispoziție răspunsuri directe și personalizate la întrebări generale privind UE. În special, pentru a vă putea răspunde, este necesar să păstrăm datele dumneavoastră de contact.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru un proces decizional automatizat și nici pentru crearea de profiluri.

Pe ce temei juridic ne bazăm când vă prelucrăm datele personale?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru că:

 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită instituția sau organul Uniunii;
 • persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
  Această prelucrare este conformă cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2018/1725 din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date, în special cu articolul 5 alineatul (1).

Ce date personale colectăm și prelucrăm?

Pentru a efectua această operațiune de prelucrare, colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Furnizarea anumitor date cu caracter personal este obligatorie pentru ca Centrul de contact Europe Direct să poată răspunde la întrebarea dumneavoastră.

  Datele cu caracter personal colectate și apoi prelucrate sunt:

  • nume și prenume
  • datele de contact (adresa de e-mail, cetățenia, țara de reședință)
  • limbile de contact preferate și alternative.

În funcție de tipul întrebării adresate, vi se pot solicita și alte date cu caracter personal (de exemplu, numărul de telefon în cazul în care ne contactați telefonic) sau informații specifice (de exemplu, un program UE la care participați).

 • În plus, dacă bifați în formularul de contact căsuța „Autorizez Comisia Europeană să adauge e-mailul meu pe lista de adrese a Europe Direct”, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi adăugate pe lista de difuzare (astfel, veți primi ocazional informații despre UE).

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul colectării sau prelucrării lor ulterioare, inclusiv pentru tratarea plângerilor ulterioare, și anume pentru maximum 3 ani de la data la care ați depus o cerere de informații la Centrul de contact Europe Direct.

Cum sunt protejate și păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Toate datele cu caracter personal în format electronic (e-mailuri, documente, baze de date, seturi de date încărcate etc.) sunt stocate fie pe serverele Comisiei Europene, fie pe cele ale contractantului său, care contribuie la buna funcționare a Centrului de contact Europe Direct (Communi-K, un consorțiu între Serco Belgia și Tipik). Toate operațiunile de prelucrare se desfășoară respectând Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene.
Contractanții Comisiei au obligația de a respecta o clauză contractuală specifică pentru orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră efectuată în numele Comisiei. Aceștia trebuie, de asemenea, să respecte obligațiile de confidențialitate care decurg din măsurile de transpunere a Regulamentului general privind protecția datelor în statele membre ale UE [RGPD, Regulamentul (UE) 2016/679].

Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Acestea includ acțiuni adecvate pentru a garanta securitatea online, pentru a evita riscul pierderii datelor, modificarea datelor sau accesul neautorizat, luând în considerare riscul prezentat de prelucrarea datelor și natura datelor personale prelucrate. Accesul la datele personale este acordat doar persoanelor autorizate care au un interes legitim să le cunoască în contextul acestei operațiuni de prelucrare.

Cine are acces la datele dumneavoastră personale și cui îi sunt dezvăluite?

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este furnizat personalului Comisiei responsabil cu efectuarea acestei operațiuni de prelucrare și personalului autorizat, în conformitate cu principiul „necesității de a cunoaște”. Personalul menționat respectă dispozițiile legale și, atunci când este necesar, acorduri de confidențialitate suplimentare.

Funcționarii Comisiei care răspund de Centrul de contact Europe Direct sunt cei care au acces la datele dumneavoastră. Cererea dumneavoastră de informații este stocată pe serverul contractantului, care are sediul în Belgia și, după caz, poate fi transmisă unui funcționar al instituției sau organismului UE care este în măsură să vă răspundă.

Dacă întrebarea dumneavoastră se referă la drepturile care vă revin în baza legislației UE, aceasta poate fi redirecționată către un alt serviciu al Comisiei Europene (Europa ta – Consiliere – YEA: citiți declarația de confidențialitate YEA).

Dacă se constată că autoritățile naționale sunt cele în măsură să vă ajute, întrebarea dumneavoastră poate fi transferată către SOLVIT (o rețea care se ocupă cu soluționarea problemelor care apar între o persoană fizică sau juridică și autoritățile dintr-un alt stat membru, atunci când este posibil ca legislația UE să nu fi fost aplicată în mod corespunzător: citiți declarația de confidențialitate SOLVIT).

Dacă întrebarea dumneavoastră se referă la Parlamentul European, aceasta poate fi redirecționată către Unitatea de informare a cetățenilor (Ask EP) a Parlamentului European. De asemenea, întrebările primite de Ask EP pot fi redirecționate către CCED.

Informațiile pe care le colectăm nu vor fi divulgate unor părți terțe, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar în scopul aplicării legii.

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita?

În calitate de persoană vizată (conform definiției din capitolul III, articolele 14-25 din Regulamentul (UE) 2018/1725), aveți o serie de drepturi specifice, în special dreptul de a accesa, rectifica sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal și dreptul de a restricționa prelucrarea acestora. Unde este cazul, aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune prelucrării datelor și dreptul la portabilitatea lor.

Vă puteți exercita drepturile contactând operatorul de date sau, în caz de conflict, responsabilul cu protecția datelor. Dacă este necesar, puteți contacta și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (datele de contact sunt indicate mai jos).

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în contextul uneia sau mai multor operațiuni de prelucrare specifice, vă rugăm să includeți în cerere descrierea lor (și anume referințele de înregistrare, așa cum se indică în secțiunea „Unde puteți găsi mai multe informații” de mai jos) .

Date de contact

Operatorul de date

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725, dacă aveți observații, întrebări sau preocupări sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu ezitați să contactați operatorul de date (Direcția Generală Comunicare, unitatea „Relații interinstituționale, contracte cu întreprinderi și CCED”).

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor în ceea ce privește aspectele legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

Puteți depune o plângere și la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, dacă sunteți de părere că drepturile dumneavoastră în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 au fost încălcate de către operatorul de date ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Unde puteți găsi mai multe informații

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de către Comisie, așa cum i-au fost documentate și notificate. Puteți consulta registrul accesând linkul http://ec.europa.eu/dpo-register.

Această operațiune specifică de prelucrare a fost inclusă în registrul public al RPD cu numărul de referință DPR-EC-00080.