Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Στις πηγές εσόδων της ΕΕ περιλαμβάνονται οι συνεισφορές από τα κράτη μέλη, οι εισαγωγικοί δασμοί σε προϊόντα από τρίτες χώρες, μια νέα εισφορά με βάση τα μη ανακυκλούμενα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών, και, πρόστιμα που επιβάλλονται όταν οι επιχειρήσεις δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ. Οι χώρες της ΕΕ συμφωνούν για το ύψος του προϋπολογισμού και για τον τρόπο χρηματοδότησής του εκ των προτέρων, πολλά χρόνια νωρίτερα. 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ

Οι πηγές χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ είναι:

  • ένα ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) κάθε χώρας, ανάλογα με το πόσο πλούσια είναι
  • εισαγωγικοί δασμοί σε προϊόντα από τρίτες χώρες
  • ένα μικρό μέρος του φόρου προστιθέμενης αξίας που εισπράττει κάθε χώρα της ΕΕ
  • από το 2021, μια εισφορά με βάση την ποσότητα των μη ανακυκλωμένων πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας σε κάθε χώρα
  • άλλα έσοδα, μεταξύ των οποίων, συνεισφορές τρίτων χωρών σε ορισμένα προγράμματα, τόκοι υπερημερίας και πρόστιμα, καθώς και τυχόν πλεόνασμα του προηγούμενου έτους

Για τη χρηματοδότηση του NextGenerationEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αντλήσει κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές, τα οποία θα αποπληρωθούν εντός μακράς περιόδου, έως το 2058.