Põhisisu juurde

Kuidas ELi eelarvet rahastatakse?

ELi eelarve koondab ELi liikmesriikide vahendid ning tugevdab seeläbi ELi majandust ja geopoliitilist positsiooni. Eelarve abil parandatakse ELis elava 450 miljoni inimese elu.  

ELi eelarvet rahastatakse järgmistest allikatest: 

  • osa iga ELi liikmesriigi kogurahvatulust riigi jõukuse taseme järgi  

  • ELi imporditavale kaubale kehtestatud tollimaksud 

  • väike osa iga ELi liikmesriigi kogutavast käibemaksust 

  • igas ELi liikmesriigis ringlusse võtmata plastpakendijäätmetel põhinev osamaks 

  • muud tulud, näiteks ELi-väliste riikide sissemaksed teatavates programmides osalemiseks, viivisintressid ja trahvid ja ülekantud eelmise aasta ülejääk.

Neid allikaid nimetatakse ELi omavahenditeks. EL arutab praegu uusi omavahendeid, mille abil mitmekesistada ja reformida ELi eelarve tuluallikaid. Tulevikus võivad need olla seotud näiteks kasvuhoonegaaside heite või äriühingute kasumiga. 

ELi eelarve aluseks on põhimõte, mille kohaselt kulud peavad olema vastavuses tuludega, mis tähendab, et aasta tulud peavad täielikult katma aasta kulud. 

Lisaks on Euroopa Komisjonile antud ELi aluslepingutega õigus võtta ELi nimel laenu rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt. Alates 2021. aastast on komisjon kaasanud kapitaliturgudelt rahalisi vahendeid, mille abil rahastada COVIDi-järgset taastekava „NextGenerationEU“. Need ELi võlakirjad makstakse tagasi pika aja jooksul (kuni 2058. aastani).