Direct la conținutul principal

Cum este cheltuit bugetul UE

Prin punerea în comun a resurselor provenind de la statele membre, bugetul UE consolidează economia și poziția geopolitică a Uniunii. El îmbunătățește viața celor 450 de milioane de persoane care trăiesc în prezent în UE.  

Bugetul UE este finanțat din următoarele surse: 

  • un procent din venitul național brut al fiecărei țări din UE, în funcție de bogăția sa  

  • taxele vamale la importurile din afara UE 

  • o mică parte din TVA-ul colectat de fiecare țară din UE 

  • o contribuție bazată pe cantitatea de deșeuri de ambalaje din plastic nereciclate din fiecare țară a UE 

  • alte venituri – contribuții ale țărilor din afara UE la anumite programe, penalități de întârziere și amenzi, orice excedent din anul precedent etc.

Aceste surse sunt cunoscute sub denumirea de „resurse proprii” ale UE. În prezent, UE ia în calcul generarea de noi resurse proprii pentru a diversifica și reforma sursele de venituri ale bugetului UE. În viitor, acestea ar putea fi legate, de exemplu, de emisiile de gaze cu efect de seră sau de profiturile companiilor. 

Bugetul UE se bazează pe principiul potrivit căruia cheltuielile trebuie să fie corelate cu veniturile, ceea ce înseamnă că veniturile anuale trebuie să acopere integral cheltuielile anuale. 

În plus, în temeiul tratatelor UE, Comisia Europeană are dreptul să contracteze împrumuturi pe piețele internaționale de capital, în numele Uniunii Europene. Începând din 2021, Comisia mobilizează fonduri de pe piețele de capital pentru a-și finanța planul de redresare post-COVID, NextGenerationEU. Aceste obligațiuni ale UE vor fi rambursate pe o perioadă lungă de timp, până în 2058.