Siirry pääsisältöön

EU:n talousarvion rahoitus

EU:n talousarvio yhdistää EU-maiden resursseja ja vahvistaa EU:n taloutta ja geopoliittista asemaa. Sillä vaikutetaan EU:n 450 miljoonan asukkaan jokapäiväiseen elämään.  

Talousarvio rahoitetaan seuraavista lähteistä: 

  • tietty osuus jäsenmaiden bruttokansantulosta (BKTL) kunkin maan tilanteen mukaisesti.  

  • EU:n ulkopuolelta tuotavien tuotteiden tuontitullit 

  • pieni osa kunkin EU-maan keräämästä arvonlisäverosta 

  • kunkin EU-maan kierrättämättömän muovipakkausjätteen määrään perustuva rahoitusosuus 

  • muut tulot, kuten EU:n ulkopuolisten maiden tiettyihin ohjelmiin maksamat rahoitusosuudet, viivästyskorot ja sakot sekä edellisen vuoden ylijäämä.

Näitä tulonlähteitä kutsutaan EU:n omiksi varoiksi. EU keskustelee parhaillaan uusista omista varoista, jotta se voisi monipuolistaa ja uudistaa talousarvionsa tulonlähteitä. Tulevaisuudessa niitä voitaisiin kytkeä esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöihin tai yritysten voittoihin. 

EU:n talousarvion perusperiaatteena on, että menojen on vastattava tuloja eli vuotuisten tulojen on katettava kaikki vuotuiset menot. 

Lisäksi Euroopan komissio on EU:n perussopimusten nojalla valtuutettu ottamaan EU:n puolesta lainaa kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Komissio on vuodesta 2021 lähtien kerännyt varoja pääomamarkkinoilta voidakseen rahoittaa koronakriisin jälkeistä NextGenerationEU-elpymissuunnitelmaa. Nämä EU:n joukkolainat maksetaan takaisin pitkällä aikavälillä vuoteen 2058 mennessä.