Gå direkt till innehållet

EU:s inkomstkällor är bland annat medlemsländernas EU-avgifter, importtullar på varor från länder utanför EU, ett nytt bidrag baserat på icke-materialutnyttjat plastförpackningsavfall och böter från företag som bryter mot EU:s regler. EU-länderna enas om EU-budgetens storlek och hur den ska finansieras flera år i förväg. 

EU-budgeten

EU-budgeten finansieras från följande källor:

  • En andel av varje lands bruttonationalinkomst (BNI) enligt hur rika länderna är (EU-avgiften).
  • Tullar på varor som importeras från länder utanför EU.
  • En liten del av den moms som varje EU-land tar ut.
  • Ett nytt bidrag som tas ut från 2021 och som bygger på hur mycket plastavfall som inte återvinns i varje land.
  • Andra inkomster, t.ex. bidrag från länder utanför EU för deras deltagande i vissa program, räntor på försenade betalningar, böter och eventuella överskott från tidigare år.

För att finansiera återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU ska EU-kommissionen låna upp pengar på kapitalmarknaderna. Lånen ska betalas tillbaka under lång tid fram till 2058.