Prejsť na hlavný obsah

Zdroje príjmov EÚ zahŕňajú: príspevky členských krajín, dovozné clá na výrobky z krajín mimo EÚ, nový príspevok založený na nerecyklovanom odpade z plastových obalov a pokuty udelené podnikom, ktoré nedodržiavajú pravidlá EÚ. Na výške rozpočtu EÚ a spôsobe jeho financovania sa krajiny EÚ dohodnú na niekoľko rokov vopred. 

Rozpočet EÚ

Rozpočet EÚ sa financuje z týchto zdrojov:

  • podiel na hrubom národnom dôchodku (HND) každej krajiny v súlade s jej bohatstvom,
  • dovozné clá na výrobky z krajín mimo EÚ,
  • malá časť dane z pridanej hodnoty vybranej v každej krajine EÚ,
  • počnúc rokom 2021 aj z príspevku založeného na množstve nerecyklovaného odpadu z plastových obalov v každej krajine,
  • z ostatných príjmov vrátane príspevkov tretích krajín na určité programy, z úrokov z omeškania a pokút, ako aj z prípadného prebytku z predchádzajúceho roka

Na financovanie nástroja NextGenerationEU získa Európska komisia na kapitálových trhoch finančné prostriedky, ktoré budú splácané počas dlhého obdobia až do roku 2058.