Skip to main content

EU:lla on useita tulonlähteitä. Jäsenmaiden maksamien maksujen lisäksi se saa tuloja esimerkiksi EU:n ulkopuolelta tuotavien tuotteiden tuontitulleista, kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvista uusista kansallisista maksuista ja EU:n sääntöjä rikkoneille yrityksille määrätyistä sakoista. Jäsenmaat sopivat EU:n talousarvion suuruudesta ja rahoituksesta useaksi vuodeksi kerrallaan. 

EU:n talousarvio

Talousarvio rahoitetaan seuraavista lähteistä:

  • tietty osuus jäsenmaiden bruttokansantulosta (BKTL) riippuen niiden varallisuudesta
  • EU:n ulkopuolelta tuotavien tuotteiden tuontitullit
  • pieni osa kunkin EU-maan keräämästä arvonlisäverosta
  • vuodesta 2021 alkaen kunkin EU-maan kierrättämättömän muovipakkausjätteen määrän perustuva rahoitusosuus
  • muut tulot, kuten EU:n ulkopuolisten maiden tiettyihin ohjelmiin maksamat rahoitusosuudet, viivästyskorot ja sakot sekä edellisen vuoden ylijäämä

NextGenerationEU-välineen rahoittamiseksi Euroopan komissio kerää pääomamarkkinoilta varoja, jotka maksetaan takaisin pitkällä aikavälillä vuoteen 2058 mennessä.