Direct naar de inhoud

De belangrijkste bronnen van inkomsten van de EU zijn: bijdragen van de lidstaten, invoerrechten op producten van buiten de EU, een nieuwe bijdrage op basis van niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval, en boetes voor bedrijven die de EU-regels overtreden. De EU-landen spreken voor een periode van meerdere jaren met elkaar af hoeveel geld de EU mag uitgeven en hoe dat geld wordt opgebracht. 

De EU-begroting:

De begroting wordt gefinancierd met:

  • een percentage van het bruto nationaal inkomen (bni) van elk land, dat de welvaart weerspiegelt
  • de invoerrechten op producten van buiten de EU
  • een klein deel van de door elk EU-land geïnde btw
  • een bijdrage op basis van de hoeveelheid niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval in elk land (sinds 2021)
  • andere inkomsten, zoals de financiële bijdrage van niet-EU-landen voor hun deelname aan bepaalde programma’s, rente bij betalingsachterstand en boetes, en eventuele overschotten van het voorgaande jaar

Om NextGenerationEU te financieren, haalt de Europese Commissie geld op op de kapitaalmarkten, dat over een lange periode tot 2058 zal worden terugbetaald.