Direct la conținutul principal

Sursele de venit ale UE sunt în principal: contribuțiile din partea țărilor membre; taxele la import pentru produsele din afara UE; o nouă contribuție bazată pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate; amenzile impuse întreprinderilor care nu respectă normele UE. Țările UE convin asupra mărimii bugetului UE și a modului în care va fi finanțat acesta în următorii ani. 

Bugetul UE

Bugetul UE este finanțat din următoarele surse:

  • o proporție din venitul național brut (VNB) al fiecărei țări, în funcție de nivelul de prosperitate al acesteia
  • taxe vamale la importurile din afara UE
  • o mică parte din taxa pe valoarea adăugată colectată de fiecare țară din UE
  • începând din 2021, o contribuție bazată pe cantitatea de deșeuri de ambalaje din plastic nereciclate din fiecare țară
  • alte venituri – contribuții ale țărilor din afara UE la anumite programe, penalități de întârziere și amenzi, orice excedent din anul precedent etc.

Pentru a finanța NextGenerationEU, Comisia Europeană va strânge fonduri împrumutând de pe piețele de capital. Împrumuturile vor fi rambursate pe o perioadă lungă (până în 2058).