Направо към основното съдържание

Източниците на приходи на ЕС включват: вноски от държавите членки; вносни мита върху стоки от страни извън Съюза; нови вноски въз основа на нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса; глоби, наложени на предприятия, които не спазват правилата на ЕС. Страните от ЕС се договарят за размера на бюджета на Съюза и начина за неговото финансиране няколко години предварително. 

Бюджетът на ЕС:

Бюджетът на ЕС се финансира от следните източници:

  • дял от брутния национален доход (БНД) на всяка страна в зависимост от нейното богатство
  • мита върху вноса на стоки от страни извън Съюза
  • малък дял от данъка върху добавената стойност, събиран от всяка държава
  • от 2021 г. — вноска, основаваща се на количеството нерециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса във всяка страна
  • други приходи, включително вноски от държави извън ЕС за някои програми, лихви за забава и глоби, както и евентуалния излишък от предишната година.

За да финансира NextGenerationEU, Европейската комисия ще набере средства на финансовите пазари, които ще бъдат изплащани за дълъг период — до 2058 г.