Preskoči na glavno vsebino

Viri prihodkov EU vključujejo: prispevke držav članic, uvozne dajatve za proizvode iz držav zunaj EU, novi prispevek na podlagi nereciklirane odpadne plastične embalaže in globe, kadar podjetja ne ravnajo v skladu s pravili EU. Države EU soglašajo z obsegom proračuna EU in financiranjem proračuna za obdobje več let naprej. 

Proračun EU

Proračun EU se financira iz naslednjih virov

  • delež bruto nacionalnega dohodka držav članic v skladu s tem, kako bogate so
  • carine na uvoz iz držav zunaj EU
  • del davka na dodano vrednost, ki ga poberejo države EU
  • od leta 2021 tudi nacionalni prispevki na podlagi nereciklirane odpadne plastične embalaže
  • drugi prihodki, vključno s prispevki nečlanic EU za nekatere programe, zamudnimi obrestmi in globami ter morebitnim presežkom iz prejšnjega leta

Evropska komisija bo za financiranje programa NextGenerationEU zbrala sredstva na kapitalskih trgih, ki bodo odplačana v daljšem obdobju do leta 2058.