Põhisisu juurde

ELi tuluallikad on muu hulgas järgmised: liikmesriikide tehtavad maksed; väljastpoolt ELi sisseveetavate kaupade imporditollimaksud; ringlusse võtmata plastpakendijäätmetel põhinev uus osamaks; trahvid, mida määratakse ettevõtjatele, kes ei täida ELi eeskirju. ELi liikmesriigid lepivad kokku ELi eelarve suuruses ning selle rahastamises mitu aastat ette. 

ELi eelarve

ELi eelarvet rahastatakse järgmistest allikatest:

  • osa iga riigi kogurahvatulust nende jõukuse taseme järgi;
  • ELi imporditavale kaubale kehtestatud tollimaksud;
  • väike osa iga ELi riigi kogutavast käibemaksust;
  • alates 2021. aastast: ringlusse võtmata plastpakendijäätmetel põhinev osamaks iga riigi kohta;
  • muud tulud, sealhulgas ELi-väliste riikide sissemaksed teatavates programmides osalemiseks, viivisintressid ja trahvid ja ülekantud eelmise aasta ülejääk.

Taasterahastu „NextGenerationEU“ rahastamiseks kaasab Euroopa Komisjon kapitaliturgudelt rahalisi vahendeid, mis makstakse tagasi pika aja jooksul (kuni aastani 2058).