Gå til hovedindholdet

EU's indtægtskilder omfatter: bidrag fra medlemslandene, importafgifter på produkter fra lande uden for EU, et nyt bidrag baseret på ikke-genanvendt plastemballageaffald og bøder, der pålægges virksomheder, som ikke overholder EU-reglerne EU-landene bliver enige om størrelsen på EU-budgettet, og hvordan det skal finansieres flere år forud. 

EU-budgettet

EU-budgettet finansieres fra følgende kilder:

  • en andel af hvert lands bruttonationalindkomst (BNI) alt efter deres velstand
  • told på import fra lande uden for EU
  • en mindre del af den moms, som opkræves af hvert EU-land
  • fra og med 2021 et bidrag baseret på mængden af ikke-genanvendt plastemballageaffald i hvert land
  • andre indtægter, herunder bidrag fra tredjelande til visse programmer, morarenter og bøder samt eventuelle overskud fra det foregående år

For at finansiere NextGenerationEU vil Europa-Kommissionen rejse midler på kapitalmarkederne, som vil blive tilbagebetalt over en lang periode frem til 2058.