Přejít na hlavní obsah

Mezi příjmy, které se odvádějí do rozpočtu EU, patří příspěvky členských zemí, dovozní cla na výrobky ze států mimo Unii, nový příspěvek z nerecyklovaných plastových obalových odpadů a pokuty uložené podnikům za porušení předpisů EU. Výši rozpočtu EU a způsob jeho financování členské státy stanoví na několik let dopředu. 

Rozpočet EU:

Rozpočet EU je financován z následujících zdrojů:

  • podílu na hrubém národním důchodu (HND) každé země v souladu s tím, jak je bohatá
  • cla na dovoz ze zemí mimo EU
  • malé části daně z přidané hodnoty vybírané každou zemí EU
  • počínaje rokem 2021 také z příspěvku jednotlivých členských zemí odvozeného od množství plastových obalových odpadů, které nejsou v dané zemi recyklovány
  • z ostatních příjmů, včetně příspěvků třetích zemí na určité programy, úroků z prodlení, pokut a také případného přebytku z předchozího roku

Za účelem financování nástroje NextGenerationEU získá Evropská komise na kapitálových trzích finanční prostředky, které budou spláceny po dlouhou dobu až do roku 2058.