Skip to main content
Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ προορίζεται κυρίως για επενδύσεις. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ εγκρίνει μακροπρόθεσμα σχέδια δαπανών, γνωστά ως πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ), τα οποία εφαρμόζονται από 5 έως 7 έτη. Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός ορίζει τις προτεραιότητες και τα όρια των δαπανών της ΕΕ. Το ισχύον ΠΔΠ καλύπτει την περίοδο 2021-2027.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτεί φάσμα δραστηριοτήτων, από την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και τη διατήρηση του περιβάλλοντος έως την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο προϋπολογισμός, μαζί με το NextGenerationEU, βοηθά τις οικονομίες της ΕΕ να ανακάμψουν από την κρίση της νόσου COVID-19. Τόσο η Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμμετέχουν στον καθορισμό του μεγέθους του προϋπολογισμού και του τρόπου κατανομής του. Ωστόσο, υπεύθυνη για τη διαχείριση του προϋπολογισμού είναι η Επιτροπή. Κάθε έτος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους και αποφασίζει βάσει σύστασης του Συμβουλίου αν θα χορηγήσει στην Επιτροπή «απαλλαγή» (δηλαδή αν θα εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή εκτέλεσε τον προϋπολογισμό).

Κατάρτιση του προϋπολογισμού

Τον ετήσιο προϋπολογισμό αποφασίζουν από κοινού η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή υποβάλλει προς εξέταση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο ένα σχέδιο προϋπολογισμού. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές στο σχέδιο. Αν η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο διαφωνούν, πρέπει να βρουν συμβιβαστική λύση.

Στον προϋπολογισμό κάθε έτους ορίζονται τα διαθέσιμα ποσά που πρέπει να δαπανηθούν εντός των ορίων που έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό επιτρέπει στην ΕΕ να σχεδιάζει αρκετά χρόνια νωρίτερα τα προγράμματα δαπανών της, με αποτελεσματικό τρόπο. 

Διαβάστε περισσότερα για τη διαδικασία του προϋπολογισμού της ΕΕ

Διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ

Κατά την περίοδο 2021-2027:

  • οι εθνικές αρχές θα διαχειρίζονται από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (επιμερισμένη διαχείριση) περίπου τα τρία τέταρτα των δαπανών του προϋπολογισμού·
  • η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οργανισμοί και οι αντιπροσωπείες της θα διαχειρίζονται περίπου το 18 % του προϋπολογισμού της ΕΕ (άμεση διαχείριση)·
  • άλλοι διεθνείς οργανισμοί, εθνικoί οργανισμοί ή τρίτες χώρες θα διαχειρίζονται το 8 % του προϋπολογισμού της ΕΕ (έμμεση διαχείριση)·
  • για το NextGenerationEU, το 90 % των κονδυλίων θα διοχετευθούν μέσω του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), με άμεση διαχείριση (ο ΜΑΑ αποτελεί μέσο παροχής επιχορηγήσεων και δανείων για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων σε χώρες της ΕΕ συνολικής αξίας 723,8 δισ. ευρώ).

Την τελική ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού φέρει η Επιτροπή, η οποία πρέπει να διασφαλίζει ότι κάθε ευρώ που δαπανάται καταγράφεται και δικαιολογείται. Σε περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, η Επιτροπή συνεργάζεται με τις οικείες χώρες της ΕΕ για την ανάκτηση των χρημάτων. Πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την προστασία της ΕΕ διατίθενται εδώ

Πώς δαπανώνται τα χρήματα;

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ κατανέμεται σε εφτά περίπου τομείς δαπανών

Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021: κύριοι τομείς

Επί του παρόντος, το μεγαλύτερο μερίδιο του προϋπολογισμού διατίθεται για την οικοδόμηση μιας πιο πράσινης και πιο ανθεκτικής Ευρώπης. Η διασφάλιση επιτυχούς ψηφιακής μετάβασης, η ενίσχυση των πολιτικών για τη συνοχή (με σκοπό τη στήριξη των φτωχότερων περιφερειών της ΕΕ) και η προώθηση της καινοτομίας απορροφούν επίσης σημαντικό μερίδιο του προϋπολογισμού. Άλλοι τομείς δαπανών περιλαμβάνουν την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, τη βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων και την ενίσχυση της ασφάλειας.

MFF 2021-2027 expenditure

Κείμενο