Skip to main content
Council of the European Union - Logo

Pregled

 • Vloga: Zastopa vlade držav EU, sprejema zakonodajo EU in usklajuje politike EU
 • Člani: Ministri vsake države EU, pristojni za področje politike, o katerem se razpravlja
 • Predsednik: Vsaka država EU prevzame predsedovanje po načelu šestmesečne rotacije
 • Ustanovitev: Leta 1958 (Svet Evropske gospodarske skupnosti)
 • Sedež: Bruselj (Belgija)
 • Spletišče: Svet EU

V Svetu EU, ki se mu neformalno reče tudi kar samo Svet, se sestajajo vladni ministri oziroma ministrice iz vsake države EU, da razpravljajo o zakonodajnih predlogih, jih spreminjajo in sprejemajo, ter usklajujejo politike. Ministri imajo pooblastilo, da v imenu svoje vlade prevzamejo obveznost glede ukrepov, dogovorjenih na sestankih.

Svet EU je skupaj z Evropskim parlamentomglavno zakonodajno telo Evropske unije.

Ne smemo ga zamenjati z:

 • Evropskim svetom – v katerem se vsake tri mesece na t. i. vrhu sestanejo voditelji vlad in držav EU ter določijo splošne smernice za politike EU
 • Svetom Evrope  – ki ni organ EU

Naloge Sveta EU

 • Obravnava predpise EU in jih sprejema skupaj z Evropskim parlamentom na podlagi zakonodajnih predlogov Evropske komisije.
 • Usklajuje politike držav EU.
 • Pripravlja zunanjo in varnostno politiko EU v skladu s smernicami Evropskega sveta.
 • Sklepa sporazume med EU in drugimi državami ali mednarodnimi organizacijami.
 • Sprejme letni proračun EU – skupaj z Evropskim parlamentom.

Sestava

Svet EU nima stalnih članov, pač pa se glede na področje politike, ki je na dnevnem redu seje, sestaja v 10 različnih sestavih. Sej o posameznem področju politike se iz vsake države udeleži minister, pristojen za to področje.

Sestankov Sveta za ekonomske in finančne zadeve denimo se udeleži finančni minister vsake države članice.

Kdo vodi seje

Svetu za zunanje zadeve stalno predseduje visoki predstavnik EU za zunanjo in varnostno politiko . Vse druge seje Sveta vodi ustrezni minister države, ki tedaj predseduje Svetu EU.

Ko je na primer Svetu EU predsedovala Slovenija, je seje Sveta za okolje vodil slovenski minister za okolje.

Za splošno doslednost in usklajenost skrbi Svet za splošne zadeve, pomaga mu Odbor stalnih predstavnikov. To so stalni predstavniki držav EU pri Evropski uniji oziroma nacionalni veleposlaniki pri EU.

Države evrskega območja

Države evrskega območja usklajujejo svoje ekonomske politike v evroskupini, ki jo sestavljajo gospodarski in finančni ministri teh držav. Evroskupina se sestane dan pred sejo Sveta za ekonomske in finančne zadeve. O dogovorih, ki jih sprejmejo v evroskupini, uradno odločajo naslednji dan na seji Sveta, pri čemer lahko o teh vprašanjih glasujejo samo ministri držav evrskega območja.

Način dela v Svetu EU

Predlog lahko zavrnejo, samo če proti glasujejo vsaj 4 države, ki predstavljajo najmanj 35 % celotnega prebivalstva EU.

 • Izjema: za občutljive teme, denimo zunanjo politiko in obdavčitev, je potrebna soglasna odločitev (vse države morajo glasovati za predlog).
 • Navadna večina se uporablja pri odločanju o postopkovnih in administrativnih vprašanjih.

Svet EU in državljani

Državljani lahko splošna vprašanja naslovijo na informativno službo Sveta.

Glej tudi

Kdo je kdo

Datumi predsedovanj Svetu EU

Obiščite Svet EU

Publikacije

Dokumenti

Zaposlitev

Kontakt

Ime
Svet Evropske unije
Spletna stran
Telefonska številka
+32 2 281 61 11
Številko telefaksa
+32 2 281 73 97 / 81
Poštni naslov
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgija
Družbeni mediji