Skip to main content
Pravna osoba Europske unije

Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB)

The European Data Protection Board - Logo

Pregled

 • Uloga: Osigurati dosljednu primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka i Direktive o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka) u državama članicama EU-a te Norveškoj, Lihtenštajnu i Islandu.
 • Predsjednik: Andrea Jelinek
 • Godina osnutka: 2018.
 • Broj zaposlenih: 21
 • Lokacija: Bruxelles
 • Internetske stranice:Europski odbor za zaštitu podataka

EDPB je neovisno je tijelo koje:

 • osigurava dosljednu primjenu prava EU-a u tom području – osobito primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka i Direktive o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka – u svim zemljama koje su njima obvezane, promiče suradnju među nacionalnim tijelima za zaštitu podataka

Što čini EDPB?

 • pruža opće smjernice (uključujući smjernice, preporuke i najbolju praksu) za pojašnjenje Opće uredbe o zaštiti podataka
 • donosi zaključke o dosljednosti, kojima se osigurava da nacionalna regulatorna tijela dosljedno tumače Opću uredbu o zaštiti podataka, npr. u predmetima koji se odnose na dvije zemlje ili više njih
 • savjetuje Europsku komisiju o pitanjima zaštite podataka i predloženim zakonskim aktima EU-a od osobite važnosti za zaštitu osobnih podataka
 • potiče nacionalna tijela za zaštitu podataka da surađuju i dijele informacije i najbolju praksu.

Ako smatrate da vaši podaci nisu zaštićeni, na raspolaganju su vam tri mogućnosti:

Nacionalna tijela za zaštitu podataka mogu provoditi istrage i, prema potrebi, izricati kazne.

Tko čini EDPB?

 

EDPB se u svakodnevnom radu koristi analitičkom, administrativnom i logističkom podrškom tajništva koju pruža EDPS. Osoblje tajništva Europskog odbora za zaštitu podataka radi u skladu s uputama predsjednika EDPB-a.
Uvjeti suradnje EDPB-a i EDPS-a

Kako funkcionira EDPB?

Odbor se redovito sastaje u Bruxellesu kako bi raspravljao i odlučivao o pitanjima povezanima sa zaštitom podataka.
Odluke se donose na plenarnim sastancima na kojima se okupljaju šefovi nacionalnih tijela te na temelju pripremnog rada podskupina stručnjaka i tajništva EDPB-a.

Europski odbor za zaštitu podataka i vi

Rad Europskog odbora za zaštitu podataka osigurava da se pravila EU-a o zaštiti vaših podataka primjenjuju ujednačeno u svakoj državi članici EU-a kako bi svi imali ista prava bez obzira na to gdje žive.
To čini na sljedeći način:

 •  donoseći smjernice za nacionalna tijela i dionike kako bi osigurali dosljedno tumačenje Opće uredbe o zaštiti podataka;
 •  donoseći zaključke o dosljednosti za nacionalna regulatorna tijela kako bi se osiguralo da se povezana zakonska prava i obveze provode na isti način u svakoj zemlji;
 • služeći kao izvor stručnog znanja o pitanjima zaštite podataka i pružajući savjete Europskoj komisiji. Na taj se način osigurava da će se svim novim propisima EU-a, koji imaju posebno važan učinak za zaštitu osobnih podataka, poštovati temeljno pravo na zaštitu osobnih podataka.

Vidi također

Novosti EDPB-a 

Program rada EDPB-a 

Prilike za zapošljavanje u EDPB-u

Kontakt

Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB)

Internetska stranica
E-adresa
Poštanska adresa
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgija
Društvene mreže