Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Орган на ЕС

Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)

European External Action Service - Logo

Преглед

 • Роля: ръководи дипломатическите отношения на ЕС с други страни извън пределите му и провежда външната политика и политиката на сигурност на ЕС
 • Върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Жозеп Борел  
 • Основана през: 2011 г.
 • Местоположение: Брюксел (Белгия)
 • УебсайтЕвропейска служба за външна дейност

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е дипломатическата служба на ЕС. Нейната цел е външната политика на ЕС да бъде по-последователна и по-ефективна, като по този начин се засили глобалното влияние на Европа.

Какво прави Европейската служба за външна дейност?

Сред практическите примери за нейната дейност са:

 • укрепване на мира — чрез политическа, икономическа и практическа подкрепа
 • гарантиране на сигурност — в рамките на общата политика за сигурност и отбрана
 • поддържане на добри отношения с най-близките съседи на ЕС чрез европейската политика за съседство
 • развитие, хуманитарна помощ и реакция при кризи
 • вземане на мерки във връзка с изменението на климата и по въпроси, свързани с човешките права.

Състав

Европейската служба за външна дейност се ръководи от върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Тя се състои от:

Как функционира ЕСВД?

Върховният представител е също така и заместник-председател на Европейската комисия. Той представя външната политика и политиката на сигурност на ЕС по света, координира работата на Европейската комисия в областта на външните отношения и председателства срещите на министрите на външните работи, отбраната и развитието на страните от ЕС. Върховният представител и заместник-председател изпълнява външната политика и политиката на сигурност на ЕС заедно със страните от Съюза, като използва национални и европейски ресурси. Това помага да се гарантира последователност във външната политика в целия Съюз.

Извън своите граници Европейският съюз се представлява от редица служби в различни държавиделегации на ЕС, които имат роля, сходна с тази на посолствата.

Европейската служба за външна дейност и вие

Политиките и програмите на ЕС в областта на външните работи помагат вие като гражданин на ЕС да бъдете защитен извън пределите на Съюза и могат също така да ви предоставят възможности за образование и работа.

За да взаимодействате с ЕСВД, можете:

 • да организирате петиция по въпроси, отнасящи се до външните работи;
 • да участвате в обществени консултации относно външната политика;
 • да изпратите електронно писмо с въпроси за ЕСВД.

Повече информация

Годишни отчети за дейността на ЕСВД

Контакт

Име
Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)
Уебсайт
https://www.eeas.europa.eu
Телефонен номер
+32 2 584 11 11
Социални медии