Skip to main content
Decentralizovaná agentura

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Logo of European Food Safety Authority

Přehled

 • Úloha: Úřad EFSA poskytuje vědecké poradenství o již existujících i nových rizicích v potravinovém řetězci.
 • Ředitel: Bernhard Url
 • Rok zřízení: 2002
 • Počet zaměstnanců: 435
 • Sídlo: Parma (Itálie)
 • Internetové stránky:EFSA 

Úkoly úřadu EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) poskytuje nezávislé vědecké poradenství ohledně rizik souvisejících s potravinami.

Úřad EFSA vydává upozornění o již existujících i nových rizicích u potravin. Tato upozornění jsou zdrojem informací pro tvůrce evropských předpisů, pravidel a strategií, a tak pomáhají chránit spotřebitele před riziky v potravinovém řetězci. Činnost úřadu zahrnuje tyto oblasti:

 • bezpečnost potravin a krmiv
 • výživa
 • zdraví a dobré životní podmínky zvířat
 • ochrana rostlin
 • zdraví rostlin

Úkolem úřadu EFSA je mimo jiné:

 • shromažďovat vědecké údaje a poznatky
 • poskytovat nezávislé a aktuálnívědecké informace k otázkám bezpečnosti potravin
 • informovat o svých poznatcích veřejnost
 • spolupracovat s jednotlivými zeměmi EU, mezinárodními organizacemi a jinými zainteresovanými stranami
 • zajišťováním spolehlivých informacíposilovat důvěryhodnost systému EU monitorujícíhobezpečnost potravin

Kdo má z činnosti úřadu prospěch?

 • Evropští spotřebitelé, kteří tak patří mezi nejlépe chráněné a informované spotřebitele na světě, pokud jde o rizika v potravinovém řetězci.  
 • Instituce EU a vlády zemí EU, které mají na starost veřejné zdraví a vydávají povolení k používání jednotlivých potravinářských výrobků a krmiv.

Viz také

Aktuality EFSA 

Akce a schůze EFSA 

Tiskové středisko 

Zpravodaj EFSA 

Dokumenty a publikace EFSA 

Pracovní nabídky 

Vědecký postup EFSA (jednotlivé kroky)

Kontakt

Jméno/Název
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
Internetové stránky
https://www.efsa.europa.eu/en
Telefonní číslo
+39 0521 036 111
Číslo faxu
+39 0521 036 110
Poštovní adresa
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Itálie
Sociální média