Skip to main content
European Parliament - logo

In het kort

 • Rol: Rechtstreeks gekozen EU-orgaan met wetgevende, toezichthoudende en budgettaire verantwoordelijkheden
 • Samenstelling: 705 rechtstreeks gekozen leden
 • Voorzitter: David-Maria Sassoli
 • Opgericht in: 1952 als de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in 1962 omgedoopt tot Europees Parlement, met de eerste directe verkiezingen in 1979
 • Vestigingsplaats: Straatsburg (Frankrijk), Brussel (België), Luxemburg
 • Website: Europees Parlement

Het Europees Parlement is het wetgevend orgaan van de EU. Het wordt om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigden in de EU. De laatste verkiezingen waren in mei 2019.

Verkiezingen

De Europese verkiezingen vonden plaats van 23 tot 26 mei 2019.

Meer over de uitslagen van de Europese verkiezingen van 2019

Wat doet het Parlement?

Het Parlement heeft drie hoofdtaken:

Wetgeving

 • Keurt EU-wetgeving goed, samen met de Raad van de EU, op basis van voorstellen van de Europese Commissie
 • Beslist over internationale overeenkomsten
 • Beslist over de toetreding van nieuwe lidstaten
 • Herziet het werkprogramma van de Commissie en verzoekt de Commissie met wetsvoorstellen te komen

Toezicht

 • Houdt democratisch toezicht op alle EU-instellingen
 • Kiest de voorzitter van de Commissie en moet zijn goedkeuring verlenen aan het volledige college van commissarissen en kan de Commissie met een motie van wantrouwen tot aftreden dwingen
 • Verleent zijn goedkeuring ("kwijting") aan de manier waarop de EU-begroting wordt uitgevoerd
 • Behandelt petities van de burgers en kan een parlementaire enquête instellen
 • Voert overleg over het monetaire beleid met de Europese Centrale Bank
 • Stelt parlementaire vragen aan de Commissie en de Raad
 • Stuurt waarnemingsmissies naar verkiezingen

Begroting

 • Stelt de begroting van de EU vast, samen met de Raad
 • Keurt de EU-begroting voor de lange termijn goed, het "meerjarig financieel kader"

Samenstelling

Het aantal parlementsleden per land is degressief evenredig met de bevolkingsomvang: geen enkel land kan minder dan 6 of meer dan 96 parlementsleden hebben en het totale aantal mag niet meer bedragen dan 705 (704 plus de voorzitter). De leden van het Parlement zijn ingedeeld in fracties op basis van hun politieke kleur, niet op basis van hun nationaliteit.

De voorzitter  vertegenwoordigt het Parlement bij de overige EU-instellingen en de buitenwereld. Hij geeft uiteindelijk het groene licht voor de uitvoering van de EU-begroting.

Hoeveel zetels krijgt elk land in het Europees Parlement?

hoeveel zetels krijgt elk land in het Europees Parlement?

Hoe werkt het Parlement?

De werkzaamheden van het Parlement verlopen in twee stappen:

 • Commissies voorbereiding van wetgeving
  Het parlement telt 20 commissies en drie subcommissies, die elk voor een bepaald beleidsterrein bevoegd zijn.  De commissies behandelen de wetsvoorstellen, en de parlementsleden en fracties kunnen met voorstellen komen om een wetsvoorstel te wijzigen of te verwerpen. Die voorstellen worden ook besproken in de fracties.
 • Plenaire vergaderingen – goedkeuring van wetgeving
  Dit is wanneer alle parlementsleden in de grote vergaderzaal definitief over het wetsvoorstel en de amendementen stemmen. Deze vergaderingen vinden normaal gesproken elke maand gedurende vier dagen in Straatsburg plaats, maar soms zijn er aanvullende zittingen in Brussel.

Het Parlement en u

Als u het Parlement wil verzoeken op een bepaald punt actie te ondernemen kunt u een petitie indienen (per post of online).

Petities kunnen op elk willekeurig onderwerp betrekking hebben, mits de EU daarvoor bevoegd is.

Om een een petitie te kunnen indienen, moet u onderdaan zijn van een EU-land of in de EU wonen. Voor ondernemingen of andere organisaties geldt dat zij in de EU gevestigd moeten zijn.

U kunt ook in contact komen met het Parlement via een van de europarlementariërs uit uw land of via het Voorlichtingsbureau van het Europees Parlement in uw land.

Zie ook

Wie is wie bij de EU

Het Parlement bezoeken

Parlementaire bevoegdheden en procedures

Publicaties

Vacatures

Contact

Europees Parlement

Website
Telefoonnummer
+32 2 52 284 21 11
Fax
+32 2 52 284 69 74
Postadres
Wiertzstraat 60, 1047 Brussel, België
Sociale media
European Parliament - logo