Skip to main content
European Parliament - logo

Overzicht

 • Taak: Rechtstreeks gekozen EU-orgaan met wetgevende, toezichthoudende en budgettaire verantwoordelijkheden
 • Leden: 705 rechtstreeks gekozen leden
 • Voorzitter: Roberta Metsola
 • Opgericht: 1952 als de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in 1962 omgedoopt tot Europees Parlement, met de eerste directe verkiezingen in 1979
 • Locatie: Straatsburg (Frankrijk), Brussel (België), Luxemburg
 • WebsiteEuropees Parlement

Het Europees Parlement vormt, samen met de Raad van de Europese Unie, de wetgevende macht van de EU. Het wordt om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigden in de EU. De laatste verkiezingen werden in mei 2019 gehouden.

Verkiezingen

De Europese verkiezingen vonden plaats van 23 tot 26 mei 2019.

Meer over de uitslag van de Europese verkiezingen van 2019

Wat doet het Parlement?

Het Parlement heeft drie hoofdtaken:

Wetgeving
 • Keurt EU-wetgeving goed, samen met de Raad van de EU, op basis van voorstellen van de Europese Commissie
 • Beslist over internationale overeenkomsten
 • Beslist over de toetreding van nieuwe lidstaten
 • Evalueert het werkprogramma van de Commissie en verzoekt de Commissie met wetsvoorstellen te komen
Toezicht
 • Houdt democratisch toezicht op alle EU-instellingen
 • Kiest de voorzitter van de Commissie, moet zijn goedkeuring verlenen aan het volledige college van commissarissen en kan de Commissie met een motie van wantrouwen tot aftreden dwingen
 • Verleent zijn goedkeuring ("kwijting") aan de manier waarop de EU-begroting wordt uitgevoerd
 • Behandelt verzoekschriften van de burgers en kan een parlementaire enquête instellen
 • Voert overleg over het monetair beleid met de Europese Centrale Bank
 • Stelt parlementaire vragen aan de Commissie en de Raad
 • Stuurt waarnemingsmissies naar verkiezingen
Begroting
 • Stelt de begroting van de EU vast, samen met de Raad
 • Keurt de EU-begroting voor de lange termijn goed, het "meerjarig financieel kader"

Samenstelling

Het aantal parlementsleden per land is degressief evenredig met de bevolkingsomvang: geen enkel land kan minder dan 6 of meer dan 96 parlementsleden hebben en het totale aantal mag niet meer bedragen dan 705 (704 plus de voorzitter). De leden van het Parlement zijn ingedeeld in fracties op basis van hun politieke kleur, niet op basis van hun nationaliteit.

De voorzittervertegenwoordigt het Parlement bij de overige EU-instellingen en in de buitenwereld. Hij geeft uiteindelijk het groene licht voor de uitvoering van de EU-begroting.

Hoe werkt het Parlement?

De werkzaamheden van het Parlement verlopen in twee stappen:

 • Commissiesvoorbereiding van wetgeving
  Het parlement telt 20 commissies en drie subcommissies, die elk voor een bepaald beleidsterrein bevoegd zijn. De commissies behandelen de wetsvoorstellen, en de parlementsleden en fracties kunnen met voorstellen komen om een wetsvoorstel te wijzigen of te verwerpen. Die voorstellen worden ook besproken in de fracties.
 • Plenaire vergaderingen – goedkeuring van wetgeving
  Dit is wanneer alle parlementsleden in de grote vergaderzaal definitief over het wetsvoorstel en de amendementen stemmen. Deze vergaderingen vinden normaal gesproken elke maand gedurende vier dagen in Straatsburg plaats, maar soms zijn er aanvullende zittingen in Brussel.

Het Parlement en u

Als u het Parlement wil verzoeken op een bepaald punt actie te ondernemen kunt u een verzoekschrift indienen (per post of online).

Verzoekschriften kunnen op om het even welk onderwerp betrekking hebben, mits de EU ervoor bevoegd is.

Om een een verzoekschrift te kunnen indienen, moet u onderdaan zijn van een EU-land of in de EU wonen. Voor ondernemingen of andere organisaties geldt dat zij in de EU gevestigd moeten zijn.

U kunt ook contact opnemen met het Parlement via een van de europarlementsleden uit uw land of via het Voorlichtingsbureau van het Europees Parlement in uw land.

Toegang tot documenten

Toegang tot informatie

Zittingen van het Parlement

Agenda van de voorzitter van het Europees Parlement

Nadere informatie

Wie is wie bij de EU

Het Parlement bezoeken

Parlementaire bevoegdheden en procedures

Publicaties

Banen

Contact

Naam
Europees Parlement
Website
https://www.europarl.europa.eu/portal/nl
Telefoonnummer
+32 2 52 284 21 11
Fax
+32 2 52 284 69 74
Postadres
Wiertzstraat 60, 1047 Brussel, België
Sociale media
European Parliament - logo