Skip to main content
European Parliament - logo

Pregled

 • Naloge: Neposredno izvoljeno telo EU z zakonodajnimi, nadzornimi in proračunskimi pristojnostmi
 • Člani: 705 evropskih poslancev
 • Predsednica: Roberta Metsola
 • Leto ustanovitve: Leta 1952 – Skupna skupščina Evropske skupnosti za premog in jeklo, leta 1962 – Evropski parlament, leta 1979 – prve neposredne volitve
 • Sedež: Strasbourg (Francija), Bruselj (Belgija), Luxembourg
 • SpletiščeEvropski parlament

Evropski parlament je zakonodajno telo Evropske unije. Njegove poslance izvolijo volivci EU na neposrednih volitvah vsakih 5 let. Zadnje volitve so bile maja 2019.

Volitve

Evropske volitve so potekale med 23. in 26. majem 2019.

Več o rezultatih evropskih volitev 2019

Delo Evropskega parlamenta

Evropski parlament ima tri glavne pristojnosti:

Zakonodajna pristojnost
 • Sprejema predpise EU, in sicer skupaj s Svetom EU na podlagi predlogov Evropske komisije.
 • Odloča o mednarodnih sporazumih.
 • Odloča o širitvah.
 • Pregleda delovni program Evropske komisije, lahko zahteva pripravo zakonodajnih predlogov.
Nadzorna pristojnost
 • Opravlja demokratični nadzor nad vsemi institucijami EU.
 • Izvoli predsednika Evropske komisije in potrdi celotni kolegij Evropske komisije. Lahko izglasuje nezaupnico in posledično odstop Evropske komisije.
 • Podeli razrešnico oziroma odobri porabo proračunskih sredstev EU.
 • Preuči peticije državljanov in uvede preiskave.
 • Razpravlja o monetarni politiki z Evropsko centralno banko.
 • Postavlja vprašanja Evropski komisiji in Svetu.
 • Sodeluje kot opazovalec volitev.
Proračunska pristojnost
 • Sprejme proračun EU skupaj s Svetom EU.
 • Potrdi dolgoročni finančni načrt EU, t.i. večletni finančni okvir.

Sestava

Število evropskih poslancev iz posamezne države EU je približno sorazmerno številu njenega prebivalstva, vendar gre pri tem za padajočo sorazmernost: nobena država ne sme imeti manj kot 6 ali več kot 96 poslancev, skupno število poslancev pa ne sme preseči 705 (704 poslancev in predsednik). Poslanci so združeni v politične skupine po politični usmeritvi, ne po narodnosti.

Predsednikzastopa Evropski parlament navzven in v stikih z drugimi institucijami EU ter dokončno potrdi proračun EU.

Način dela v Evropskem parlamentu

Delo v Parlamentu pozna dve osnovni obliki:

 • Odbori – priprava zakonodaje
  V Evropskem parlamentu deluje 20 odborov in trije pododbori, vsak se ukvarja z določenim področjem politike. Poslanci v odborih preučijo zakonodajne predloge, predlagajo dopolnila ali zavrnejo predlog. O predlogih razpravljajo tudi v političnih skupinah.
 • Plenarna zasedanja – sprejem zakonodaje
  Na plenarnem zasedanju se v sejni dvorani zberejo vsi poslanci in dokončno glasujejo o predlagani zakonodaji in predlaganih dopolnitvah. Plenarno zasedanje je navadno štiri dni na mesec v Strasbourgu, včasih so dodatna zasedanja tudi v Bruslju.

Evropski parlament in državljani

Če državljani želijo, da bi Evropski parlament ukrepal v zvezi z določeno zadevo, lahko nanj naslovijo peticijo (bodisi po pošti bodisi po spletu).

Peticija se lahko nanaša na vsa področja, ki sodijo v pristojnost institucij EU.

Peticijo lahko vložijo samo državljani države EU in osebe s prebivališčem v EU. Za podjetja in organizacije velja, da morajo imeti sedež v EU.

Stik z Evropskim parlamentom je možen tudi prek evropskih poslancev in informacijske pisarne Evropskega parlamenta v posamezni državi.

Dostop do dokumentov

Dostop do informacij

Zasedanja Parlamenta

Delovni urnik predsednice Evropskega parlamenta

Dodatne informacije

Kdo je kdo

Obiščite Evropski parlament

Pristojnosti in postopki Evropskega parlamenta

Publikacije

Zaposlitev

Kontakt

Ime
Evropski parlament
Spletna stran
http://www.europarl.europa.eu/portal/sl
Telefonska številka
+322 284 21 11
Številko telefaksa
+322 284 69 74
Poštni naslov
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruselj, Belgija
Družbeni mediji
European Parliament - logo