Skip to main content
European Parliament - logo

Pregled

 • Vloga: Neposredno izvoljeno telo EU z zakonodajnimi, nadzornimi in proračunskimi pristojnostmi
 • Poslanci: 705 evropskih poslancev
 • Predsednik: David-Maria Sassoli
 • Ustanovitev: Leta 1952 – Skupna skupščina Evropske skupnosti za premog in jeklo, leta 1962 – Evropski parlament, leta 1979 – prve neposredne volitve
 • Sedež: Strasbourg (Francija), Bruselj (Belgija), Luxembourg
 • Spletišče: Evropski parlament

Evropski parlament je zakonodajno telo Evropske unije. Njegove poslance izvolijo volivci EU na neposrednih volitvah vsakih 5 let. Zadnje volitve so bile maja 2019.

Volitve

Evropske volitve so potekale med 23. in 26. majem 2019.

Več o rezultatih evropskih volitev 2019

Delo Evropskega parlamenta

Evropski parlament ima 3 glavna področja dela:

Zakonodajne pristojnosti

 • Sprejema predpise EU, in sicer skupaj s Svetom EU na podlagi predlogov Evropske komisije.
 • Odloča o mednarodnih sporazumih.
 • Odloča o širitvah.
 • Pregleda delovni program Evropske komisije, lahko zahteva pripravo zakonodajnih predlogov.

Nadzorne pristojnosti

 • Opravlja demokratični nadzor nad vsemi institucijami EU.
 • Izvoli predsednika Evropske komisije in potrdi celotni kolegij Evropske komisije. Lahko izglasuje nezaupnico in posledično odstop Evropske komisije.
 • Podeli razrešnico oziroma odobri porabo proračunskih sredstev EU.
 • Preuči peticije državljanov in uvede preiskave.
 • Razpravlja o monetarni politiki z Evropsko centralno banko.
 • Postavlja vprašanja Evropski komisiji in Svetu.
 • Sodeluje kot opazovalec volitev.

Proračunske pristojnosti

 • Sprejme proračun EU skupaj s Svetom EU.
 • Potrdi dolgoročni finančni načrt EU, t.i. večletni finančni okvir.

Sestava

Število evropskih poslancev iz posamezne države EU je približno sorazmerno številu njenega prebivalstva, vendar gre pri tem za padajočo sorazmernost: nobena država ne sme imeti manj kot 6 ali več kot 96 poslancev, skupno število poslancev pa ne sme preseči 705 (704 in predsednik Evropskega parlamenta). Poslanci so združeni v politične skupine po politični usmeritvi, ne po narodnosti.

Predsednik  zastopa Parlament navzven in v stikih z drugimi institucijami EU ter dokončno potrdi proračun EU.

Koliko poslanskih mest ima posamezna država članica?

koliko poslanskih mest ima posamezna država članica?

Način dela v Evropskem parlamentu

Delo v Parlamentu pozna dve osnovni obliki:

 • Odbori – priprava zakonodaje
  V Parlamentu deluje 20 odborov in trije pododbori, vsak se ukvarja z določenim področjem politike. Poslanci v odborih preučijo zakonodajne predloge, predlagajo dopolnila ali zavrnejo predlog. O predlogih razpravljajo tudi v političnih skupinah.
 • Plenarna zasedanja – sprejem zakonodaje
  Na plenarnem zasedanju se v sejni dvorani zberejo vsi poslanci in dokončno glasujejo o predlagani zakonodaji in predlaganih dopolnitvah. Plenarno zasedanje je navadno štiri dni na mesec v Strasbourgu, včasih so dodatna zasedanja tudi v Bruslju.

Evropski parlament in državljani

Če državljani želijo, da bi Parlament ukrepal v zvezi z določeno zadevo, lahko nanj naslovijo peticijo (bodisi po pošti bodisi po spletu).

Peticija se lahko nanaša na vsa področja, ki sodijo v pristojnost institucij EU.

Peticijo lahko vložijo samo državljani države EU in osebe s prebivališčem v EU. Za podjetja in organizacije velja, da morajo imeti sedež v EU.

Stik z Evropskim parlamentom je možen tudi prek evropskih poslancev in informacijske pisarne Evropskega parlamenta v posamezni državi.

Glej tudi

Kdo je kdo

Obiščite Evropski parlament

Pristojnosti in postopki Evropskega parlamenta

Publikacije

Zaposlitev

Kontakt

Evropski parlament

Spletna stran
Telefonska številka
+32 2 284 21 11
Številko telefaksa
+32 2 284 69 74
Poštni naslov
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgija
Družbeni mediji
European Parliament - logo