Направо към основното съдържание

Преглед

Столица: Виена

Официални езици на ЕС: немски

Членство в ЕС: от 1 януари 1995 г.

Валута: евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Шенген: член на Шенгенското пространство от 1 декември 1997 г.

Данниплощнаселениебрутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по стандарт на покупателна способност (PPS)

Политическа система

Австрия е федерална парламентарна република с ръководител на правителството — канцлер — и държавен глава — президент. Страната има 9 федерални провинции (Bundesländer). Както федералното правителство, така и регионалните правителства имат изпълнителни правомощия. Федералният парламент се състои от 2 камари: долна камара (Nationalrat), която се избира пряко, и горна камара (Bundesrat), която се избира от регионалните парламенти.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на австрийската икономика през 2020 г. са били промишлеността (21,4 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (20,4 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (18,6 %).

Търговията в рамките на ЕС представлява 69 % от износа на Австрия (Германия — 30 %, Италия — 6 % и Франция — 4 %), а в търговията извън ЕС най-голям е износът за САЩ (6 %) и Швейцария (5 %).

77 % от вноса е от страните от ЕС (Германия — 41 %, Италия — 6 % и Чехия и Нидерландия — 4 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 5 % от вноса е от Швейцария, а 4 % — от Китай.

Австрия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 18 членове от Австрия. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Австрия

Съвета на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на австрийското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на австрийското председателство:

юли — декември 1998 г. | януари — юни 2006 г. | юли — декември 2018 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Текущо председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Австрия комисар в Европейската комисия е Йоханес Хан, който отговаря за бюджета и администрацията.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Австрия

Европейски икономически и социален комитет

Австрия има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейския комитет на регионите

Австрия има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Австрия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Австрия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Австрия?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните средства. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.
Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Австрия

Средствата, които Австрия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Австрия се възползва от финансирането от ЕС.