Направо към основното съдържание

Преглед

Столица: София

Официални езици на ЕС: български

Членство в ЕС: от 1 януари 2007 г.

Валута: български лев (BGN). България е поела ангажимент да въведе еврото, когато изпълни необходимите условия.

Шенген: България е в процес на присъединяване към Шенгенското пространство.

Данниплощнаселениебрутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по стандарт на покупателна способност (PPS)

Политическа система

България е парламентарна република. Министър-председателят е ръководител на правителството, което представлява изпълнителната власт. Държавният глава — президентът — има предимно представителни функции, както и ограничено право на вето. България е унитарна държава с централизирана структура. Тя се състои от 27 области и област София-град. Областните управители се назначават от правителството.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на българската икономика през 2020 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (21,4 %), промишлеността (20,4 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (16,7 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 66 % от износа на България (Германия — 16 %, Румъния — 9 % и Италия — 7 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на Турция — 6 % и Китай — 3 %.

61 % от вноса е от страните от ЕС (Германия — 12 %, Италия и Румъния — по 7 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 7 % от вноса е от Турция, а 6 % — от Русия.

България в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 17 членове от България. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на българското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на българското председателство:

януари — юни 2018 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Текущо председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от България комисар в Европейската комисия е Илиана Иванова, която отговаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в България

Европейски икономически и социален комитет

България има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейския комитет на регионите

България има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

България поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на България в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава България?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните възможности. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.
Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в България

Средствата, които България внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как България се възползва от финансирането от ЕС.