Prejsť na hlavný obsah

Prehľad

Hlavné mesto: Záhreb

Úradné jazyky EÚ: chorvátčina

Členská krajina EÚ: od 1. júla 2013

Mena: euro – členská krajina eurozóny od 1. januára 2023

Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 1. januára 2023

Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Výkonná moc a zastupovanie štátu doma i v zahraničí sú zverené predsedovi vlády – premiérovi – a hlave štátu – prezidentovi. Štruktúra vlády je založená na oddelení zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Parlament má zákonodarnú moc a kontroluje aj činnosť exekutívy. Poslanci sú volení na obdobie štyroch rokov.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Chorvátska v roku 2020 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (20,1 %), priemysel (19,2 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (18,1 %).

Do krajín EÚ smeruje 67 % chorvátskeho vývozu (do Nemecka 13 %, Talianska 12 % a Slovinska 10 %). V rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa 9 % vyváža do Bosny a Hercegoviny a 5 % do Srbska.

Pokiaľ ide o dovoz, 77 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 15 %, Talianska 12 % a zo Slovinska 11 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ 5 % dovozu pochádza z Číny a 3 % z Bosny a Hercegoviny.

Chorvátsko v EÚ

Európsky parlament

Chorvátsko má v Európskom parlamente 12 poslancov. Poslanci EP za Chorvátsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Chorvátsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia chorvátskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých šesť mesiacov.

Počas týchto šiestich mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Chorvátska:

január až jún 2020

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Chorvátskou komisárkou v Európskej komisii je Dubravka Šuicová, ktorá je podpredsedníčkou pre demokraciu a demografiu.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Chorvátsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Chorvátsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výboredeväť zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Chorvátsko má v Európskom výbore regiónovdeväť zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Chorvátsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Chorvátska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Chorvátsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku. 

Údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Chorvátsku 

Viac informácií o tom, ako Chorvátsko využíva finančné prostriedky EÚ.