Skip to main content

Pregled

Glavni grad: Pariz

Službeni jezik/jezici EU-a: francuski

Država članica EU-a: od 1. siječnja 1958.

Valuta: EUR. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Schengen: pripada schengenskom prostoru od 26. ožujka 1995.

Brojke: Površinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) per capita mjeren paritetima kupovne moći (KPM)

Politički sustav

Francuska je polupredsjednička republika na čelu sa šefom vlade, odnosno premijerom, kojeg imenuje predsjednik, koji je izravno izabrani šef države. Državno područje Francuske sastoji se od 18 upravnih regija: 13 kopnenih (tj. europska Francuska) i 5 prekomorskih. Svih 5 prekomorskih regija, uključujući Saint-Martin (francuski teritorij u Karipskom moru) smatraju se dijelom Europske unije te imaju status najudaljenijih regija. Francuski grad Strasbourg jedno je od triju službenih sjedišta europskih institucija. Preostala su dva sjedišta Bruxelles i Luxembourg.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori francuskoga gospodarstva 2018. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (22,4 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (17,8 %), stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti te administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (14,0 %).

U zemlje EU-a odlazi 59 % izvoza Francuske (od čega 14 % u Njemačku, 8 % u Španjolsku te po 7 % u Italiju i Belgiju). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 8 % izvozi se u SAD, a 4 % u Kinu.

Kad je riječ o uvozu, 69 % činio je uvoz iz država članica EU-a (18 % iz Njemačke, 10 % iz Belgije i 8 % iz Nizozemske). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, po 5 % dolazi iz SAD-a i iz Kine.

Francuska u Europskoj uniji

Europski parlament

Francuska ima 79 zastupnika u Europskom parlamentu . Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Francuskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici francuske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, država članica koja predsjeda Vijećem koordinira rad Vijeća. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi francuskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 1959. siječanj – lipanj 1962. siječanj – lipanj 1965. siječanj – lipanj 1968. siječanj – lipanj 1971. srpanj – prosinac 1974. siječanj – lipanj 1979. siječanj – lipanj 1984. srpanj – prosinac 1989. siječanj – lipanj 1995. srpanj – prosinac 2000. - siječanj – lipanj 2008. - siječanj – lipanj 2022.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća vas poveznica preusmjerava na vanjsko web-mjesto Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Thierry Breton povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Francuska, a nadležan je za unutarnje tržište.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Francuskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Francuska ima 24 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru . S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Francuska ima 24 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Francuska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća francuskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Francuska plaća i prima?

Iznos koji svaka od zemalja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima svaka zemlja raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Podaci za Francusku za 2018.:

  • Ukupna potrošnja EU-a u Francuskoj: 14,778 milijardi EUR
    (0,61 % gospodarstva Francuske)
  • Ukupni doprinos proračunu EU-a: 20,573 milijarde EUR
    (0,85 % gospodarstva Francuske)

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Francuskoj financira EU 

Novcem koji Francuska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Francusku.