Glavni sadržaj

Pregled

Glavni grad: Pariz

Službeni jezik EU-a: francuski

Država članica EU-a: od 1. siječnja 1958.

Valuta: euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Schengensko područje: članica schengenskog područja od 26. ožujka 1995.

Brojkepovršinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Francuska je polupredsjednička republika na čelu sa šefom vlade, odnosno premijerom, kojeg imenuje predsjednik, izravno izabrani šef države. Državno područje Francuske sastoji se od 18 upravnih regija: 13 kopnenih (tj. europska Francuska) i 5 prekomorskih. Svih 5 prekomorskih regija, uključujući Saint-Martin (francuski teritorij u Karipskom moru) smatraju se dijelom Europske unije te imaju status najudaljenijih regija. Francuski grad Strasbourg jedno je od triju službenih sjedišta europskih institucija. Preostala su dva Bruxelles i Luxembourg.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori francuskoga gospodarstva 2020. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (23,4 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (16,4 %), stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti te administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (14,2 %).

U zemlje EU-a odlazi 54 % francuskog izvoza (od čega 15 % u Njemačku, 8 % u Italiju te po 7 % u Belgiju i Španjolsku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 8 % izvozi se u SAD i 6 % u Ujedinjenu Kraljevinu.

Kad je riječ o uvozu, 66 % uvozi se iz država članica EU-a (17 % iz Njemačke, 10 % iz Belgije i 9 % iz Nizozemske). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 7 % uvozi se iz Kine te 5 % iz SAD-a. 

Francuska u EU-u

Europski parlament

Francuska ima 79 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Francuskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici francuske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi francuskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 1959. | siječanj – lipanj 1962. | siječanj – lipanj 1965. | siječanj – lipanj 1968. | siječanj – lipanj 1971. | srpanj – prosinac 1974. | siječanj – lipanj 1979. | siječanj – lipanj 1984. | srpanj – prosinac 1989. | siječanj – lipanj 1995. | srpanj – prosinac 2000. | siječanj – lipanj 2008. | siječanj – lipanj 2022.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Thierry Breton povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Francuska, a nadležan je za unutarnje tržište.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Francuskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Francuska ima 24 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Francuska ima 24 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Francuska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća francuskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Francuska plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Francuskoj financira EU 

Novcem koji Francuska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Francusku.