Glavni sadržaj

Pregled

Glavni grad: Berlin

Službeni jezik EU-a: njemački

Država članica EU-a: od 1. siječnja 1958.

Valuta: euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Schengensko područje: članica schengenskog područja od 26. ožujka 1995.

Brojkepovršinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Njemačka je savezna parlamentarna republika na čelu sa šefom vlade, odnosno kancelarom, i šefom države, odnosno predsjednikom, čije su glavne dužnosti reprezentativne. Sastoji se od 16 saveznih zemalja koje imaju vlastiti ustav i u velikoj su mjeri samostalne u pogledu svoje unutarnje organizacije. Među njima su tri grada sa statusom savezne zemlje: Bremen, Berlin i Hamburg.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori njemačkoga gospodarstva 2020. bili su industrija (23,4 %), javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (19,4 %) te veleprodaja i maloprodaja, promet i usluge smještaja i prehrane (15,8 %).

U zemlje EU-a odlazi 53 % izvoza Njemačke (od čega u Francusku 8 % i 7 % u Nizozemsku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 9 % izvozi se u SAD, a 8 % u Kinu.

Kad je riječ o uvozu, 64 % činio je uvoz iz država članica EU-a (14 % iz Nizozemske te po 6 % iz Francuske, Poljske i Belgije). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 8 % uvozi se iz Kine te 5 % iz SAD-a.

Njemačka u EU-u

Europski parlament

Njemačka ima 96 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Njemačkoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici njemačke vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi njemačkog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1958. | srpanj – prosinac 1961. | srpanj – prosinac 1964. | srpanj – prosinac 1967. | srpanj – prosinac 1970. | siječanj – lipanj 1974. | srpanj – prosinac 1978. | siječanj – lipanj 1983. | siječanj – lipanj 1988. | srpanj – prosinac 1994. | siječanj – lipanj 2007. | srpanj – prosinac 2020.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Ursula von der Leyen predsjednica je Europske komisije i dolazi iz Njemačke.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Njemačkoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Njemačka ima 24 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Njemačka ima 23 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Njemačka komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća njemačkog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Njemačka plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Njemačkoj financira EU

Novcem koji Njemačka uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Njemačku.