Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Prehľad

Hlavné mesto: Dublin

Úradné jazyky EÚ: írčina, angličtina

Členská krajina EÚ: od 1. januára 1973

Mena: euro. Členská krajina eurozóny od 1. januára 1999

Schengenský priestor: Írsko si vyjednalo možnosť nepristúpiť do Schengenského priestoru.

ÚdajeZemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Írsko je parlamentná republika, ktorá pozostáva z 26 grófstiev. Predsedu vlády – premiéra, ktorý má výkonnú moc – určí dolná poslanecká snemovňa (Dail) a vymenúva prezident. Hlava štátu – prezident – má prevažne protokolárne právomoci. Parlament má 2 komory (hornú a dolnú snemovňu).

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Írska v roku 2020 boli priemysel (38,3 %), informácie a komunikácie (17,4 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (10,5 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 41 % vývozu Írska (Belgicko a Nemecko 11 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa 30 % vyváža do Spojených štátov a 9 % do Spojeného kráľovstva.

Pokiaľ ide o dovoz, 38 % pochádza z členských štátov EÚ (Francúzsko 11 % a Nemecko 9 %). Z krajín mimo EÚ pochádza 27 % dovozu zo Spojeného kráľovstva a 13 % zo Spojených štátov.

Írsko v EÚ

Európsky parlament

Írsko má v Európskom parlamente 13 poslancov. Poslanci EP za Írsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Írsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia írskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Írska:

január až jún 1975 | júl až december 1979 | júl až december 1984 | január až jún 1990 | júl až december 1996 | január až jún 2004 | január až jún 2013

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Írskou komisárkou v Európskej komisii je Mairead McGuinnessová, ktorá je zodpovedná za finančné služby, finančnú stabilitu a úniu kapitálových trhov.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Írsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Írsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore9 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Írsko má 8 zástupcov v Európskom výbore regiónov, ktorý združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Írsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Írska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny v EÚ presadzovali čo najúčinnejšie.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Írsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku. 

Údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Írsku

Finančné prostriedky, ktoré do rozpočtu EÚ vyplatilo Írsko, pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Írsko využíva finančné prostriedky EÚ.