Направо към основното съдържание

Преглед

Столица: Рим

Официални езици на ЕС: италиански

Членство в ЕС: от 1 януари 1958 г.

Валута: евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Шенген: член на Шенгенското пространство от 26 октомври 1997 г.

Данниплощнаселениебрутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по стандарт на покупателна способност (PPS)

Политическа система

Италия е парламентарна република, като министър-председателят се назначава от президента, който е държавен глава. Парламентът е двукамарен: Камара на депутатите и Сенат на Републиката. Страната е разделена на 20 региона. Пет от тях имат специален автономен статут, който им дава право да приемат законодателство по някои местни въпроси.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на италианската икономика през 2020 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (20,1 %), промишлеността (19,5 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (17,5 %).

Търговията в рамките на ЕС представлява 51 % от износа на Италия (Германия — 13 %, Франция — 10 %), а в търговията извън ЕС най-голям е износът за САЩ (10 %) и Швейцария (6 %).

58 % от вноса в Италия идва от страните от ЕС (Германия — 16 %, Франция — 8 %, Нидерландия — 6 %), а що се отнася до страните извън ЕС делът на Китай е 9 %, а на САЩ — 4 %.

Италия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 76 членове от Италия. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Италия

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на италианското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на италианските председателства:

юли — декември 1959 г. | юли — декември 1962 г. | юли — декември 1965 г. | юли — декември 1968 г. | юли — декември 1971 г. | юли — декември 1975 г. | януари — юни 1980 г. | януари — юни 1985 г. | юли — декември 1990 г. | януари — юни 1996 г. | юли — декември 2003 г. | юли — декември 2014 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Текущо председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Италия комисар в Европейската комисия е Паоло Джентилони, който отговаря за икономиката.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Италия

Европейски икономически и социален комитет

Италия има 24 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейския комитет на регионите

Италия има 23 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Италия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Италия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Италия?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните възможности. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.
Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Италия

Средствата, които Италия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Италия се възползва от финансирането от ЕС.